Hvad er Danmarks største uddannelse?

Pædagoguddannelsen er med knap 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse og de studerende har mulighed for at læse i 25 byer landet over. På siden her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk

Hvad er den største uddannelse i Danmark?

Pædagoguddannelse er igen i år landets største uddannelse, men antallet af optagne er her faldet med fem procent fra 2022 til 2023. Og det bekymrer uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er den mest populære uddannelse i Danmark?

I år har flest har søgt ind på pædagoguddannelsen efterfulgt af medicinstudiet. It- og ingeniør-uddannelser har desuden nydt en fremgang i antal ansøgere siden sidste år. Pædagoguddannelsen tager førstepladsen i ansøgertal med samlet 4.419 i ansøgninger 2023, men optaget på uddannelsen er faldet ift. sidste år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvad er den højeste uddannelse i Danmark?

Uddannelsen, der kræver årets højeste gennemsnit for at komme ind, bærer den mundrette titel AP Degree in Multimedia Design. Har man søgt ind på den uddannelse, skal man have et gennemsnit på hele 11,7 eller derover for at komme ind på uddannelsen, der har til huse på Erhvervsakademi Aarhus i Viby.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvilken uddannelse har flest studerende?

Over 61.000 kan glæde sig over at blive optaget på en videregående uddannelse. Flest skal læse til pædagog. Ikke overraskende er det ligesom de foregående år især store uddannelser som pædagog, sygeplejerske og ingeniør, der trækker mange studerende til. I alt bliver 61.382 ansøgere 28.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ugeavisen.dk

Hvorfor er det så svært at vælge en uddannelse?Hvilke uddannelser dropper flest ud af?

For eksempel færdiggør 61 procent af de studerende på teologi ikke bacheloren, mens det i den anden ende kun er 15 procent, der falder fra på medicin. Medievidenskab, psykologi, medicin, idrætsvidenskab og tandpleje er de fem uddannelser på AU, hvor den største andel af de studerende gennemfører bacheloren.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvad er den dyreste uddannelse i Danmark?

Nu er det endelig officielt; dyrlægeuddannelsen kommer til AU Viborgs campus i Foulum. Men den nye uddannelse, der er Danmarks dyreste at drive, har fortsat mange ting at se til, før dørene åbnes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvad er det højeste karaktergennemsnit i Danmark?

I 2020 blev Yasmin El Youssef student fra Teknisk Gymnasium Lolland-Falster med landets højeste karaktergennemsnit på 12,7. Hun havde lutter 12-taller på sit eksamensbevis, og med to ekstra fag på A-niveau kunne hun gange sit snit med 1,06 og dermed sprænge skalaen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvem tjener mest i Danmark uddannelse?

Øverst på listen finder man den akademiske uddannelse forsikringsmatematik, som har en typisk startløn på 51.250 kroner. Lige efter ligger erhvervsuddannelsen køletekniker med en typisk startløn på 50.700 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Hvad er den korteste uddannelse i Danmark?

Den uddannelse med den højeste gennemsnitlige månedsløn og den korteste uddannelse er softwareudvikler med en løn på 48 349 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cv.dk

Hvad er det mest populære job i Danmark?

Hvad er det mest populære job? Topscorerne på ranglisten over de mest prestigefyldte job i Danmark tager alle mange år at uddanne sig til. Øverst står piloterne. Pilot, læge, advokat eller universitetslektor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvad er de sværeste uddannelser i Danmark?

Hvad er det sværeste studie?
  • Designer, Det Kongelige Akademi, København, sommerstart: 11,5.
  • Designer, Designskolen Kolding, sommerstart: 11,5.
  • International Business, CBS, sommerstart: 11,4.
  • Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, København: 11,2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvor mange har søgt jura?

Jurauddannelsen sniger sig ind i top-ti over de mest søgte uddannelser gennem kvote 2, viser nye tal. Der er tale om en stigning på 9 pct. til 1665 ansøgninger i forhold til 2022, hvor 1529 søgte ind på jura via kvote 2. I 2021 var der 1797 ansøgere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Hvilket universitet har flest elever?

Optag 2020.

I alt har Københavns Universitet optaget 7.831 nye studerende, det er omkring 500 flere studerende end sidste år og det højeste antal nogensinde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uniavisen.dk

Hvor mange får over 12 i snit?

Andelen af studenter, som får mindst 11 og mindst 12 er relativt steget endnu mere. Således er andelen med et gennemsnit på mindst 11 steget fra 2,3 pct. til 6,0 pct., mens andelen, der får 12 eller mere i gennemsnit, er vokset fra 0,1 pct. til 0,6 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvilket gymnasium har det højeste snit i Danmark?

Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg kan prale med landets højeste gennemsnit ved eksamerne i foråret 2020. Sommerens højeste gennemsnit på tværs af alle fag på landets gymnasier, der udbyder HHX, skal man finde i Glamsbjerg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2fyn.dk

Er et gennemsnit på 7 godt?

7 - gives for den gode præstation. 4 - gives for den jævne præstation. 02 - gives for den tilstrækkelige præstation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad er det største universitet i Danmark?

København Universitet er det højst rangerede universitet i Danmark og ofte det højest rangerede universitet i Norden. Københavns Universitet rangerer blandt top 1 procent af verdens universiteter. * De anførte årstal er angivet af ranglisterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på om.ku.dk

Er det gratis at gå på universitet i Danmark?

Som udgangspunkt er videregående uddannelse i Danmark gratis, men der er undtagelser, som medfører, at man alligevel selv skal betale for uddannelsen. Dette er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og ikke bestemt af UCL.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucl.dk

Hvor mange procent af danskere har en uddannelse?

I Danmark har 42 procent af de 25-64-årige en videregående uddannelse. Heraf har 4,9 procent en kort videregående uddannelse, 20,9 procent har en mellemlang videregående uddannelse, mens knap 14,7 procent har en lang videregående uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dkuni.dk

Hvad er en god start løn?

De konkrete beløb afhænger af overenskomsten, men med pension ligger startlønnen pr. 1. oktober 2022 mellem 35.500 og 38.400 kr. Du kan desuden forhandle om et kvalifikationstillæg og evt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoefbladet.dk

Hvad tjener en gymnasielærer efter 10 år?

En gymnasielærer tjener ca. 51.900 kr., mens en kok i gennemsnit tjener 32.700 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cepos.dk

Hvad er en normal månedsløn?

Løn og formue

Den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 46.972 kr. om måneden før skat. Danskerne havde i 2022 en median nettoformue på 701.429 kr., når gælden er trukket fra formuen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk