Hvad betyder Trankebar?

Tranquebar var en dansk handelsstation og koloni på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. Handelsstationen blev grundlagt ved en eksisterende fiskerlandsby og handelsplads, Tarangambadi (tamil: syngende bølge) i 1620, og den forblev dansk indtil 1845.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvad bruger man Trankebar til i dag?

Tranquebar er i dag en middelstor landsby efter indiske forhold og rummer omkring 10.000 indbyggere. Af disse er omtrent halvdelen fiskere, mens den øvrige befolkning i Tranquebar er beskæftiget inden for landbrug, handel og service.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virtuelgalathea3.dk

Hvad blev Trankebar brugt til?

Dette nye kompagni udsendte som regel et-to skibe fra København hvert år, og Trankebar gjorde (fra 1755 sammen med Serampore i Bengalen) god fyldest som handelsstøttepunkt for den blomstrende søfart og handel under det neutrale Dannebrog til Indien og Kina.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvornår solgte Danmark Trankebar?

I 1845 blev de danske besiddelser i Indien, herunder Tranquebar, solgt til England. Traktaten blev underskrevet den 22. februar af den sidste danske guvernør i Tranquebar Peter Hansen og af Sir Henry Hardinge, generalguvernør i Indien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natmus.dk

Hvad skete der da man ikke mere havde brug for Trankebar?

Kongsbakke døde i 1674 og blev begravet i Trankebar. Handelen på Trankebar blev genoptaget, og de økonomiske udsigter for handelen med Asien var lovende. Det blev besluttet at grundlægge et nyt kompagni, som fik et kongeligt charter på 40 år. Den danske koloni blev udvidet med tre nærliggende landsbyer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aerenlund.dk

TrankebarHvorfor hedder det Trankebar?

Tranquebar var en dansk handelsstation og koloni på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. Handelsstationen blev grundlagt ved en eksisterende fiskerlandsby og handelsplads, Tarangambadi (tamil: syngende bølge) i 1620, og den forblev dansk indtil 1845.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvorfor blev Trankebar anlagt?

Den entreprenante konge Christian 4. (1577-1648; regent fra 1596) havde blandt sine mange projekter et ønske om at etablere kolonier i flere dele af verden som mange andre af datidens stormagter. Formålet var især økonomisk: at få adgang til luksusvarer som sukker, stof, krydderier og vin.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvem grundlagde Trankebar?

Trankebar, dansk koloni i Indien fra 1620 til 1845.

Trankebar ligger i Syd-østindien i den nuværende delstat Tamil Nadu. Trankebar blev grundlagt som handelsstation af Ove Gjedde, som også grundlage et fort og en fabrik på stedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på guideservicedanmark.dk

Hvad blev der handlet med i Trankebar?

Betegnelsen Dansk Ostindien er en samlebetegnelse for de dansk-norske småkolonier i Indien og Sydøstasien, der blev etableret i 1600- og 1700-tallet. I Trankebar blev der handlet med krydderier som peber, og senere farvede bomuldstekstiler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvem byggede Trankebar?

I 1620 købte admiral Ove Gjedde på vegne af Cristian IV Tranquebar, en lille indisk kystby ved den bengalske bugt lidt nord for Sri Lanka, af en lokal indisk fyrste.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvad hedder gaderne i Trankebar?

Inde bag murene hedder gaderne Kongensgade, Dronningensgade, Nygade osv. Danske huse og kirker opførtes, og byen får Indiens første bogtrykkeri. Trankebar er i en periode det danske riges sjette største by.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lokalavisen.dk

Hvor mange kolonier har Danmark?

Geografisk var de fordelt i Nordatlanten, Sydatlanten og Asien. De nordatlantiske områder omfattede Grønland, Island og Færøerne. I Sydatlanten omfattede de Dansk Vestindien i Caribien og Guldkysten i Ghana og i Asien havde Danmark interesser i Tranquebar og Serampore.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natmus.dk

Hvor stor er Trankebar?

Tranquebar er i dag en middelstor landsby efter indiske forhold og rummer omkring 10.000 indbyggere. Af disse er omtrent halvdelen fiskere, mens den øvrige befolkning i Tranquebar er beskæftiget inden for landbrug, handel og service.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natmus.dk

Hvordan overtog Danmark Trankebar?

Allerede i 1815 forsøgte Danmark at skille sig af med kolonien ved at tilbyde det britiske Ostindiske Kompagni at købe den. Handlen blev dog først sluttet i 1845. Fra at have været hovedsædet for den danske kolonivirksomhed i Indien, blev Tranquebar én blandt mange mindre byer i britisk Indien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på natmus.dk

Hvad fik Danmark ud af at have Trankebar?

I Tranquebar finder man stadig fort Dansborg, som danskerne etablerede som støttepunkt for deres handel i byen. Fortet er i dag et museum. Andre spor af danskernes tilstedeværelse i 1620-1845 omfatter en monumental byport og en række af de bygninger, som danskerne lod opføre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvordan danskerne fik magten i Trankebar?

I 1600-tallet voksede den europæiske interesse for handel med Asien eksplosivt, og en række europæiske magter etablerede handelsposter bl. a. i Indien. I 1620 indgik Danmark-Norge en aftale med herskeren i det sydindiske Thanjavur om at opføre en fæstning ved landsbyen Tharangambadi, som danskerne kaldte Tranquebar.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gad.dk

Hvornår solgte Danmark Guldkysten?

Hvornår blev kolonierne afhændet? Kolonien på Trankebar blev solgt til Storbritannien i 1845. Fem år senere købte englænderne også de danske kolonier på Guldkysten og gjorde dem til en del af den i forvejen omfattende britiske Guldkyst-koloni. De tre vestindiske øer blev solgt til USA for 25 millioner dollars i 1917.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvad hentede Danmark på Guldkysten?

I 1600-tallet hentedes først og fremmest guld og elfenben i Afrika, som blev byttet med tekstiler, metal og skydevåben.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvad betyder en koloni?

Koloni er et flertydigt begreb, der dækker bosættelser eller etablering af handelsstationer uden for en stats grænser, men især i antikken også helt nye statsdannelser uden nogen formel tilknytning til det modersamfund, udvandrerne kom fra.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder kolonialisme?

Kolonialisme er et lands erobring og besiddelse af landområder uden for sit eget territoriums grænser. Formålet vil ofte være at opnå politiske eller økonomiske fordele for moderlandet. Hermed bliver kolonialisme tæt forbundet med imperialisme.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvornår blev Danmark en kolonimagt?

Fra 1600-tallet til 1900-tallet var Danmark en kolonimagt. Det meste af tiden bestod riget af Danmark og Norge, Hertugdømmerne og de nordatlantiske øer, og der var også besiddelser i både Indien, Vestafrika og Vestindien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gad.dk

Hvad skete der i 1620 i Danmark?

Det er almindeligt kendt, at Danmark deltog i den transatlantiske slavehandel i Afrika og Caribien ved at afskibe slaver fra forter på Guldkysten i det nuværende Ghana, og ved at opbygge kolonisamfund baseret på slavedrevne plantager i Dansk Vestindien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvorfor blev Danmark en kolonimagt?

Men da merkantilismen var tidens foretrukne økonomiske handelspolitik, lå Danmark i skarp konkurrence med andre europæiske nationer. En af løsningerne var at få kolonier, så Danmark så at sige kunne handle med sig selv, dvs. kolonien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvorfor havde man kolonier?

Kongemagten ønskede at få del i den indbringende handel mellem de caribiske øer og Europa. Derfor gav kongen sin tilladelse til at oprettelsen af Vestindisk Kompagni. Kompagniet skulle oprette kolonier og drive handel på kongens vegne i Vestindien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på historielab.dk

Hvornår blev Dansborg bygget?

Dansborg var en dansk fæstning i kolonien Tranquebar i det sydlige Indien. Fæstningen blev opført for Asiatisk Kompagni og stod færdig i 1624. Fæstningen fungerede som beskyttelse for danske koloniale interesser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk