Hvad betyder slentrede?

Ordbog over det danske sprog (www.ods.dk), som fortæller, at slendre, slentre, slintre og vel så også slindre er forskellige stavemåder af det samme ord, som betyder: at bevæge sig usikkert, ustøt, svingende. Når man slentrer eller slindre med garn, bevæger man også hænderne svingende fra side til side.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoven-i-skolen.dk

Hvad betyder selvudslettende?

Selvudslettende adfærd kan defineres som en adfærd, hvor individer giver afkald på deres egne ønsker, behov og grænser for at opfylde andres behov og ønsker. Det kan være en almindelig adfærd, men det kan også have alvorlige konsekvenser for personens mentale sundhed og velvære.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på new-you.dk

Hvad forstår man ved en reduktion?

gøre mindre med hensyn til omfang, antal, grad el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder stræder?

Et stræde er en smal gade eller eller et smalt farvand.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er en stilling?

En stilling er en funktion hos en arbejdsgiver, som kan være lønnet, fast eller tidsbegrænset. Visse stillinger i den offentlige sektor er embeder og medarbejderen kaldes i så fald en embedsmand. I Danmark aftaler arbejdsmarkedets parter ansættelsesvilkårene for danskere på arbejdsmarkedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er LoiteringHvordan siger man nej til en stilling?

Sig nej, når det ikke føles rigtigt

Hvis stillingen ikke føles rigtigt fra starten, kan det i nogle tilfælde være godt at fortælle, hvad du tænker allerede efter den første samtale. Både for din egen skyld og for virksomhedens skyld. Vær ærlig om, hvorfor du tøver med stillingen eller endda vælger at sige nej.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på academicwork.dk

Hvordan siger jeg min stilling op?

Jeg skriver for at informere dig om, at jeg har besluttet at opsige min stilling som [din stilling] hos [virksomhedens navn]. Jeg vil gerne sige tak for de muligheder, jeg har fået her, og jeg ønsker alle i [virksomhedens navn] alt det bedste.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobindex.dk

Hvad er en strisser?

Sproghistorisk kommer ordet vist fra schweizertysk 'strizi', der betyder 'vagabond, dum karl'. Ordet er afledt af 'strizen' i betydningen 'strejfe om, stjæle' og er muligvis bragt til Danmark af omrejsende håndværkere i 1800-tallet. Strissere er altså både dem, der stjæler, og dem, der fanger dem, der stjæler!

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politiken.dk

Hvad er en hædersmand?

person, især mand, der er højt respekteret pga. sin (hæderlige) opførsel, sine bedrifter el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder stalle?

stalle verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsdɒːlə] fra engelsk stall 'standse, ikke ville i gang', beslægtet med stald 1 miste sin bæreevne, fx pga. for lav hastighed • om fly el. lign. 2 gå i stå; stoppe • om computerprogram, motor el.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad er definitionen på en oxidation?

Oxidation er i den moderne kemi en fællesbetegnelse der anvendes i bred forstand om processer, hvori et eller flere grundstoffer får et højere oxidationstrin. En oxidation kan kun foregå, hvis der samtidig sker en reduktion af et eller flere andre stoffer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvordan reducerer man?

Når man reducerer, trækker man de udtryk sammen, som har samme efternavn, det vil sige, at man tager alle x'er og trækker dem sammen til et udtryk og alle y'er og trækker dem sammen til et udtryk. Husk, at man ikke kan regne x og y sammen. Står der 4 x + 3 x 4x + 3x 4x+3x reduceres det til 7 x 7x 7x.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fgumatematik.praxis.dk

Hvad er en redox reaktion?

Redox er sammensat af to ord: Reduktion og oxidation. En redoxreaktion er en kemisk reaktion, hvor de involverede atomer får ændret deres oxidationstrin, hvilket betyder at der overføres elektroner fra et atom til et andet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på insatech.com

Hvad betyder det at være destruktiv?

Destruktiv, (af fr. destructif, af lat.), ødelæggende; tilintetgørende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvorfor gør det så ondt at blive forladt?

Som menneske bliver vi afhængige af de positive følelser, som vi får ved udskillelsen af oxytocin og dopamin, hvilket medfører, at det føles som at være på rehab, når kilden til disse følelser forsvinder. Og det er altså derfor at hjertesorger gør så ondt, som de gør.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på woman.dk

Hvad betyder det at være selvdestruktiv?

Selvdestruktion, adfærd og tanker, der virker ødelæggende på psyken eller i det lange løb vil medføre skader på én selv, fx alkoholisme og narkomani. En variant er selvmutilation, dvs. at lemlæste sig selv, se selvmutilerende adfærd.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er uhumsk?

uhumsk; dannet (med pejorativt præfiks, u- 7.2) af et (sj.) adj. humsk, smudsig (no. humsk; jf.: humske Steder (dvs.: gæstgivergaarde).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder hædrer?

anerkende og vise respekt ved at give en orden, en pris, et diplom, en gave el. lign.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvordan staver man til humer?

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn
  1. humme humme vb. , - r, -de, -t; humme sig (flytte sig)
  2. hummer 1. hummer sb. , - en, -e, -ne (et krebsdyr), i sms. hummer-, fx hummersuppe.
  3. hummer 2. hummer sb. , - et, -e, -ne (et lille, usselt værelse)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad kalder man en politimand?

Politibetjent - Wikipedia, den frie encyklopædi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er en strømer?

Ordet strømer er oprindeligt nedertysk og er principielt det samme ord som drønnert. Det betyder drønnert, vagabond, lediggænger, slapsvans eller laban. I ungdomsoprørets tid, i 1967-1968, var der ret barske konfrontationer mellem unge og politiet, når demonstrationer blev beordret opløst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvad står politi for?

Ordet politi stammer fra det græske ord pòlis, som betyder by. Afledt heraf er ordene polites (borger) og politeia (stat).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan man sige op i god tid?

Du kan til enhver tid sige op, men det kan give god mening at planlægge det i forhold til dit opsigelsesvarsel. Du kan se dit opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Mange vælger at sige op kort før udgangen af en måned, så de hurtigere kan fratræde deres stilling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoef.dk

Kan man sige op pga stress?

En af hovedreglerne ved selvforskyldt ledighed er, at du kan blive selvforskyldt ledig, hvis du siger dit job op uden gyldig grund. En gyldig grund kan eksempelvis være at du kan sige dit job op pga. stress.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tjekakasse.dk

Kan man bede om at blive fritstillet?

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk