Hvad betyder sin?

Sinus, betegnet sin, er en trigonometrisk funktion nært knyttet til cosinus. For en vinkel v kan cosinus og sinus til vinklen defineres som koordinatsættet (cos(v),sin(v)) til punktet på enhedscirklen, der fastlægges af den radius i enhedscirklen, som danner vinklen v med førsteaksen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad står sin for?

Definition.

Sinus til en vinkel v er retningspunktets andenkoordinat. Sinus til v skrives sin(v). Vinklen v = 90° har retningspunktet Pv(0,1).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er sin og tan?

I retvinklede trekanter er der nogle særlige forhold mellem siderne, der kaldes de trigonometriske forhold. De tre grundlæggende forhold kalder vi sinus (sin), cosinus (cos) og tangens (tan).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvad betyder cosinus og sinus?

Cosinus og Sinus er to funktioner, hvor man putter en vinkel ind, og hvor der så kommer et tal mellem -1 og 1 ud. De kaldes trigonometriske funktioner, fordi man kan bruge dem til at beregne ting, der har med trekanter at gøre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvordan regner man med sin?

Sinus til en vinkel i en retvinklet trekant er lig med den modstående katete divideret med hypotenusen. Tangens til en vinkel i en retvinklet trekant er lig med den modstående katete divideret med den hosliggende. I en retvinklet trekant er en katete lig med hypotenusen gange sinus til den modstående vinkel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på olewitthansen.dk

Definition af sinus, cosinus og tangensHvad er sin 1?

sin(A) er ensliggende med a, og 1 er ensliggende med c. Nu bruger vi egenskaben ved ensvinklede trekanter, at forholdet mellem to sider i den ene trekant er lig med forholdet mellem de ensliggende sider i den anden trekant.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvad er sinus til 45 grader?

Du kan finde sinus(45 grader) = cos(45 grader) ud fra sin2(x)+cos2(x)=1. Ud fra en ensvinklet trekant kan du finde sinus og cosinus til 30 og 60 grader. Så er der naturligvis også de helt simple 0, 90 og 180 grader. Ej at finde sinus ved hjælp at sinus og cosinus er naturligvis heller ikke i orden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvad fortæller sinus?

Sinus, betegnet sin, er en trigonometrisk funktion nært knyttet til cosinus. For en vinkel v kan cosinus og sinus til vinklen defineres som koordinatsættet (cos(v),sin(v)) til punktet på enhedscirklen, der fastlægges af den radius i enhedscirklen, som danner vinklen v med førsteaksen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad står cosinus for?

Cosinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant, eller x-koordinaten til et punkt på enhedscirklen. I matematiske formler forkortes cosinus til cos, og tager man cosinus til en vinkel θ, skrives det matematisk som: cos θ.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er cosinus formel?

Linjen fra vinklen A til siden a = højden (h). cos(B) hvis vinkel B er spids: Med pythagoras får man af den grå trekant: (a – x)² + h² = b² ⇔ h² = b² – (a – x)². Og tilsvarende af den anden trekant: h² + x² = c² ⇔ h² = c² – x².

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår skal man bruge sinus?

Kender du 2 sider og en vinkel, eller 1 side og 2 vinkler, så kan du bruge sinusrelationen. Kender du 3 sider, men ingen vinkel, så kan du bruge cosinusrelationen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvad er sinus og tangens?

Tangens er en trigonometrisk funktion ligesom cosinus og sinus. Det er ligeledes en funktion, hvor man kommer en vinkel ind, men i modsætning til cosinus og sinus, hvor man kun kunne få et tal ud mellem -1 og 1, så kan man få alle reelle tal ud med tangens.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvad er en tan?

Tangens, benævnt tan, er en af de trigonometriske funktioner. Tangens til en vinkel v defineres som forholdet mellem sinus og cosinus til vinklen for alle vinkler v, hvor cos(v)≠0; dvs. tan(v)=sin(v)/cos(v).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad bruges sin til?

Sinus kan, ligesom cosinus, beskrive forholdet mellem siderne og vinklerne i en retvinklet trekant, og således kan sinus udregne vinkler mellem 0 og 90°. Man kender i forvejen en vinkel på 90° og ved hjælp af sinus kan man udregne de to andre vinkler, når man kender længden på to sider.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sarahsrasmussen.wixsite.com

Hvad står sin for i matematik?

Det er en forkortelse for “sinus”. Det er det som vi i matematik kalder en “funktion”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.quora.com

Hvorfor hedder det cosinus?

Cosinus (læses co-sinus) betyder faktisk blot ”den anden sinus”, dvs. den komplementære til sinus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lru.praxis.dk

Hvad er Idiotformlen?

Det er kun i Danmark, at den trigonometriske grundrelation sin^2x + cos^2x = 1 kaldes idiotformlen. Vi skulle nødigt havne i en situation, hvor hele matematikundervisningen er baseret på en idiotformel, som er størknet ved de matematiske gennembrud for 350 år siden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ing.dk

Hvornår er det sinus eller cosinus?

Trigonometriske læresætninger

Sinus (sin) til en spids vinkel i en retvinklet trekant er lig med den modstående katete, divideret med hypotenusen. 2). Cosinus (cos) til en spids vinkel i en retvinklet trekant er lig med den hosliggende katete, divideret med hypotenusen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan cosinus være negativ?

cos(v) er positiv, når v er under 90°. Hvis skalarproduktet er negativt, så er højresiden også negativ. Men da længderne altid er positive, betyder det, at cos(v) er negativ. cos(v) er negativ når v ligger mellem 90 og 180°.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvad er sinus dansk?

Sinus i biologien er en betegnelsen for en række hulrum i hovedet. Disse er enten "tomme" (bihulerne) eller fungerer som vener.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilken vinkel er sinus?

Sinus til vinkel B er den modstående side, AC over hypotenusen, AB: Set fra vinkel B er dette sinus til vinkel B. Det er lig sin(90° - θ).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvordan aflæser man cosinus?

Hvis du tegner din vinkel ind i enhedscirklen, kan du aflæse cosinus og sinus på enhedscirklens omkreds, som et punkt i koordinatsystemet. Resultatet vil altid være mellem -1 og 1. På figuren er en vinkel på 25 grader tegnet ind i enhedscirklen og vi kan aflæse skæringpunktet på x og y aksen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matnat.dk

Hvad er cosinus af 30 grader?

Sinus til 30 grader er det samme som cosinus til 60 grader. Cosinus til 30 grader er det samme som sinus til 60 grader. Disse to er det omvendte af hinanden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvad er sinus til 30 grader?

Jeg ved at Sin til 30 grader er i enhedscirklen og vi finder derved 0,5 på vores "y-akse" altså vores sinusakse..

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvor mange grader er der i en cirkel?

I dette tilfælde er der 360 grader rundt på en cirkel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk