Hvad betyder * matematik?

Matematik (fra oldgræsk μάθημα; máthēma: 'viden, læring, studie') er et vidensområde, der omfatter emner som tal (aritmetik og talteori), formler og relaterede strukturer (algebra), former og rummene, hvori de er indesluttet (geometri), og mængder og deres ændringer (kalkulus og analyse).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder ∧ i matematik?

∧ betyder og. ∨ betyder eller. ^ derimod henviser til en opløftning i potens, som du selv nævner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvad betyder ≡?

Modulo, (lat., af modulus, se modul), begreb i matematik, der optræder i forbindelse med kongruens. Hvis fx a, b og n er hele tal, siges a og b at være kongruente modulo n, hvis differensen a−b er delelig med n. Dette skrives a ≡ b (mod n).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder !=?

For et tal x kaldes tallet −x det modsatte tal af x. Hvis x≠0, så kan vi danne tallet 1/x, der kaldes det reciprokke af x. Et tal og dets modsatte tal ophæver hinanden i summer, mens et tal og dets reciprokke ophæver hinanden i produkter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på spelledoutmath.dk

Hvad betyder [] i matematik?

Parenteser (både (), [], {} og 〈〉) bruges i tegnsætning, matematik, datalogi og wiki til en lang række formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Math Antics - Middel, Median og ModeHvad betyder tegn?

<-tegnet benyttes i matematikken til at angive, at noget er mindre end noget andet. For eksempel angiver x < 3, at x er mindre end tre. En variant af tegnet – ≤ – angiver, at noget er mindre end eller lig med noget andet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder dette tegn ∈?

∈ — x ∈ X betyder elementet x tilhører mængden X. /∈ — x /∈ X betyder elementet x ikke tilhører mængden X.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på www2.mat.dtu.dk

Hvornår bruger man á?

Det bruges ved uforudsigelige tryk på stavelser som eksempelvis "lá" og "rápido". Hvor forudsigelige tryk på stavelser forekommer, bruges Á ikke. Á udtales [a].

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder Who på dansk?

hvem {pron.}

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.bab.la

Hvad betyder ordet te?

Substantiv. En opkvikkende, varm drik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wiktionary.org

Hvad betyder tun?

Tun er en fællesbetegnelse for nogle af fiskearterne i makrelfamilien, Scombridae (se makrelfisk). De forekommer oftest i stimer i tropiske og subtropiske farvande, hvor de lever af andre stimefisk som makrel og forskellige sildefisk. Enkelte arter fanges dog jævnligt i mere tempererede områder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder uægte?

Ægte (fra middelnedertysk echt, retmæssig) har flere betydninger, der alle hænger sammen med at noget er, som det bør være (såsom hvad det påstås at være, hvad der er originalt, eller lignende). Modsætningen, uægte, har især været relevant i forbindelse med "uægte børn" – børn født uden for ægteskab.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder etymologi på dansk?

Etymologi er læren om ords oprindelse og betydningshistorie.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder krokodille tegn?

Tegnene <-> bruges i matematik til at angive at noget er større end noget andet. Et menneske er større (>) end en fugl, og en kat er mindre (<) end en hest. God arbejdslyst!

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dgi.dk

Hvis og kun hvis tegn?

Biimplikation, dobbelt implikation, i logik og matematik enten udtryk af typen "p er sand, hvis og kun hvis q er sand" eller selve udtrykket "hvis og kun hvis", som ofte skrives ⇄ eller p⇔q. Hvis to udtryk er forbundet med en biimplikation, siges de at biimplicere hinanden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder #5?

5: Sammenkædes bl. a. med menneskets 5 sanser, med hånden og fodens symbolik, og med den geometriske figur pentagrammet, som den fx ses i den femtakkede stjerne. I fjernøstlige religioner opereres med 5 elementer, og den klassiske elementlæres forestilling om et grundstof for de 4 elementer kaldes kvintessensen (den 5.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på symbolleksikon.lex.dk

Hvad betyder wow på dansk?

wow1 udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈwɑːw] også i formerne: wauw, wau fra engelsk • bruges for at udtrykke begejstring, positiv overraskelse osv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder Log på engelsk?

log [logged|logged] {transitivt verbum}

logge {vb.} Be sure to log in to your account for a more customized Help Center experience. expand_more Husk at logge ind på din konto for at få en mere tilpasset oplevelse i Hjælp.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.bab.la

Hvordan staver man til grå på engelsk?

gray {adj.}

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.bab.la

Hvad betyder E på dansk?

É er et E med accent aigu eller en trykstreg, afhængigt af sproget (eks. fransk: accent aigu, spansk: trykstreg). É'et bruges i mange forskellige sammenhænge på dansk fx: én, til at slå fast at det er et antal man refererer til (tidligere brugtes også dobbeltvokal til dette: een)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er prikken over i et?

Begrebet tøddel er blevet brugt som betegnelsen for prikken som en del af et skrifttegn. På dansk dækker betegnelsen over det, der færdiggør en ting. Et jordbær på en lagkage kan være prikken over i'et. Det kan også betegnes som på engelsk The Final Touch.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan staver man til æ?

Æ bruges i dag i dansk, norsk, islandsk, færøsk og ossetisk som et selvstændigt bogstav i alfabetet. På tysk og svensk bruges i stedet bogstavet Ä. Svensk har brugt Æ frem til 1600-tallet. På sønderjysk og thybomål har pronomenet der betyder 'jeg', formen Æ.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder omvendt E?

Diakritiske tegn er tegn, som sammen med et bogstav angiver betoningen af stavelsen eller ændrer udtalen af bogstavet. Det sættes altid over eller under bogstavet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad hedder * tegnet?

Følgende tegn anvendes også som typografiske symboler, men er ikke tegnsætningstegn: Asterisk ( * )

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org