Hvad betyder det at sammenholde?

jævnføre; sammenligne; sammenstille; ogs.: konferere, kollationere (jf. Selmer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad vil det sige at sammenligne?

sammenligne verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsɑmənˌliˀnə] 1 (prøve at) finde ligheder og forskelle mellem to eller flere genstande, forhold eller personer • ofte mellem genstande, forhold eller personer der i forvejen ligner hinanden eller har fælles (grund)træk jævnføre 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvordan laver man en god sammenligning?

En sammenligning starter med at få beskrevet de elementer fra en tekst eller et emne, som du vil sammenligne. Her er det vigtigt, at du beskriver elementerne på en neutral og saglig måde og ikke selv tager stilling. Du skal i sammenligningen fremhæve forskelle og ligheder mellem de elementer, som sammenlignes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad hedder det når man sammenligner noget?

Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er en kognitiv metafor?

Metaforer er kognitivt set en kognitiv form, og det vil sige en form, som man bruger til at forstå verden med. En metafor er derfor en forståelsesform, hvor man anvender et begreb til at forstå et andet begreb med.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på metodebogen.dk

What is Comparison | Explained in 2 minEr en sammenligning en metafor?

Forskellen imellem en sammenligning og en metafor er ordet 'som'. En sammenligning indeholder ordet 'som' (eller end), og det gør en metafor ikke: Sammenligning: Du er som en rose. Metafor: Du er en rose.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvad er en død metafor?

er i retorikken betegnelsen på en død metafor, dvs. en metafor som er blevet en del af hverdagssproget i en sådan grad, at den ikke længere opfattes som en metafor. Eksempler kan være bordben og guitarhals. De mange katakreser i sprog viser, at billedsprog er et grundlæggende træk ved alt sprogbrug.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan afslutter man en sammenligning?

Din sammenligning skal afsluttes med konklusion, hvor du overordnet set samler op på de forskelle og ligheder der er imellem teksterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frborg-gymhf.dk

Hvad gør en sammenligning for en tekst?

Sammenligninger har typisk den virkning, at de tydeliggør noget for tekstens modtager - netop fordi de henter betydning ind fra det, der sammenlignes med. Derudover kan afsenderen bruge sammenligninger til at fremstille noget i teksten på en bestemt måde (fx positivt eller negativt).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er en sammenlignende analyse?

En komparativ analyse metode er god at have kendskab til, hvis man skal sammenligne forskellige ting. Med denne metode går man i dybden med forskelle og ligheder, så man i sidste ende får indblik i årsagssammenhænge, også kaldet kausalitet (årsag/virkning).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pkmedier.dk

Hvad gør en sammenligning?

Sammenligning: Et billedligt udtryk, hvor to begreber, ting eller følelser sammenlignes. Sammenligningen markeres altid med som, som om eller ligesom. Eksempel: Og solen skinner på det hele, så mildt og blålighvidt, så tandløst og kraftesløst som en gammelmors smil . … …

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvorfor sammenligner vi os med andre?

Når vi sammenligner os med andre er det, fordi vi leder efter værdien uden for os selv, og her kommer vi netop ofte til at stræbe efter noget, som vi inderst inde måske slet ikke ønsker for os selv eller vores familie.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på liselottetrujillo.dk

Hvordan starter man en sammenligning i samfundsfag?

I en sammenligning skal du – Gå emnemæssigt frem på tværs af de tre artikler. Dvs. du skal ikke redegøre for hvad der står i de forskellige bilag et bilag ad gangen, men i stedet tage fat i et emne og behandle forskelle og ligheder for alle bilagene.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på octavius.vibygym.dk

Hvordan laver man en sammenlignende analyse?

Hvordan laver du en komparativ analyse? Du kan sammenligne på to måder i din opgave. Du kan vælge at analysere de to tekster hver for sig og så først sammenligne dem mod slutningen af opgaven. Eller du kan analysere de to sideløbende ved at tage fat på ét analysepunkt ad gangen og behandle det i begge tekster.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er en sammenhængende analyse?

I en sammenhængende analyse er der en “rød tråd” fra det videnskabsteoretiske valg til metodevalget i dataindsamlingen videre til transskriptionen og den endelige analyse af interviewets data.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeremiddel.dk

Hvad er det vigtigste i en analyse?

At lave en analyse betyder, at du gør mere end bare at redegøre for en bestemt teori, metode eller indsamlet empiri. I en analyse skal du gøre dig fagligt interessante og systematiske iagttagelser og fremanalysere vigtige faglige elementer ved den genstand, du har valgt ud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeremiddel.dk

Hvilke metoder er der i dansk?

  • Biografisk metode.
  • Feministisk metode.
  • Ideologikritisk metode.
  • Komparativ metode.
  • Læserorienteret metode.
  • Nykritisk metode.
  • Postkolonial metode.
  • Psykoanalytisk metode.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvad er en sammenligning eksempel?

Ved en sammenligning knyttes to ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled (som, lige som, som om). Eksempler: Morten var frisk som en havørn. Kjolen var hvid som sne. En metafor er alle de udtryk, der skal forstås i overført betydning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på heleverdeniskole.dk

Hvor lang skal en samf aflevering være?

Du kan derfor bruge de 40 minutter til at sætte dig grundigt ind i hver opgave og diskutere med din gruppe, hvordan man bedst besvarer opgaven. Når de 40 minutter er gået slutter gruppearbejdet og bilagsmaterialet udleveres. De resterende 5 timer og 20 minutter skal du bruge på at udarbejde en individuel besvarelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvordan afslutter man en sammenligning?

Din sammenligning skal afsluttes med konklusion, hvor du overordnet set samler op på de forskelle og ligheder der er imellem teksterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frborg-gymhf.dk

Hvorfor sammenligner vi os?

Vi mennesker sammenligner nemlig os selv med andre - og det har vi altid gjort. Det gør vi, fordi vi er sociale dyr. Der er altså ikke noget galt med dig, hvis du også sammenligner. Så hvis du går og slår dig selv i hovedet med det, kan du godt stoppe - nu.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på psykologrikkepapsoe.dk

Hvad er en kognitiv metafor?

Metaforer er kognitivt set en kognitiv form, og det vil sige en form, som man bruger til at forstå verden med. En metafor er derfor en forståelsesform, hvor man anvender et begreb til at forstå et andet begreb med.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på metodebogen.dk

Hvornår er det en metafor?

Metafor er overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er en sammenligning en metafor?

Forskellen imellem en sammenligning og en metafor er ordet 'som'. En sammenligning indeholder ordet 'som' (eller end), og det gør en metafor ikke: Sammenligning: Du er som en rose. Metafor: Du er en rose.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk