Er løn en personfølsom oplysning?

Ja. Lønoplysninger anses for at være mere følsomme. Selvom det ikke falder helt ind under kategorien defineret som følsomme personoplysninger i henhold til GDPR, er lønoplysninger en særlig kategori, med en større indvirkning på privatlivets fred end andre personlige data som en persons alder, e-mail eller navn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bysafeonline.com

Hvad er personfølsomme oplysninger?

En personoplysning er kun følsom, hvis den falder ind under en af følgende kategorier: Race eller etnisk oprindelse. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på persondatakonsulenterne.dk

Er løn en almindelig personoplysning?

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er køn en personfølsom oplysning?

”En tommelfingerregel er, at de almindelige personoplysninger er alle andre oplysninger end dem, der er følsomme eller vedrører strafbare forhold, og som kan henføres til en fysisk person – det kan være alder, køn, højde, mailadresse, vægt, CV og eksamensresultater for bare at nævne nogle.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvilke personlige oplysninger er ikke følsomme Ifølge persondataloven?

De oplysninger, der ikke falder ind under kategorien ”følsomme personoplysninger”, er ”almindelige personoplysninger”. Almindelige personoplysninger kan f. eks. være identifikationsoplysninger som navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold og oplysninger om alder og uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på penta.dk

Personligt identificerbare oplysninger (PII) - CybersikkerhedsbevidsthedstræningHvad er ikke omfattet af GDPR?

"GDPR gælder kun europæiske virksomheder."

Nej, reglerne i databeskyttelsesforordningen gælder også dataansvarlige fra resten af verden, som fx sælger varer eller ydelser til EU-borgere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvornår må følsomme personoplysninger indhentes?

Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er fortrolige oplysninger GDPR?

Fortrolige oplysninger kan være indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvornår er der tale om en personoplysning?

Eller med andre ord er persondata: Al information, der kan identificere en bestemt person. Selv hvis et navn eller en adresse er erstattet af en kode, vil der stadigvæk være tale om en personoplysning. Så længe det kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itb.dk

Er navn og adresse personfølsomme oplysninger?

Personoplysninger, som ikke udgør 'følsomme personoplysninger' og (efter omstændighederne) oplysninger om 'strafbare forhold', kaldes 'almindelige personoplysninger'. Almindelige personoplysninger kan f. eks. være identifikationsoplysninger som navn og adresse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvilke af følgende oplysninger er følsomme personoplysninger?

personoplysninger, som afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning. fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. genetiske data, biometriske data, som alene behandles for at identificere et menneske. helbredsoplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvad er forskellen på GDPR og persondataloven?

Hvad er forskellen på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven? Databeskyttelsesforordningen er den EU-forordning, som regulerer beskyttelsen af personoplysninger i EU-landene. Den kaldes også persondataforordningen. Databeskyttelsesloven er den danske lov, som supplerer databeskyttelsesforordningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Er en mailadresse en personfølsom oplysning?

Databeskyttelsesforordningen skelner overordnet set mellem almindelige og personfølsomme oplysninger. Almindelige personoplysninger omfatter f. eks. identifikationsoplysninger, herunder oplysninger om medarbejderens navn, adresse, telefonnummer, e-mail- og IP-adresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tvc.dk

Er fingeraftryk personfølsomme oplysninger?

oplysninger om fingeraftryk – med henblik på entydig identifikation af en fysisk person er ifølge databeskyttelsesforordningen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om følsomme oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er personfølsomme oplysninger Datatilsynet?

Personoplysninger (følsomme oplysninger)

entydig indentifikation, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvordan skal personfølsomme oplysninger opbevares?

Som udgangspunkt har du tre muligheder:
  1. Anonymisere personoplysninger. Dermed gælder der ingen restriktioner.
  2. Slette personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med opbevaringen.
  3. Arkivere personoplysninger, fx i Workzone eller hos Dansk Data Arkiv. Find journaliseringsinstruks og journalplan.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvilke oplysninger må man registrere om privatpersoner?

Behandling af personoplysninger

Følsomme oplysninger er oplysninger om rent private forhold som fx etnisk og politisk baggrund, religiøst tilhørsforhold, helbred, seksualitet, strafbare og sociale forhold. Almindelige personoplysninger er fx oplysninger om dit navn, økonomiske forhold eller kundeforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Er en arbejdsmail en personoplysning?

Arbejdsrelaterede oplysninger vedrørende arbejdspladsen (navn, arbejdsområde, arbejdstelefon og arbejdsmail) kan offentliggøres uden samtykke. Offentliggørelse af oplysninger af mere privat karakter (privat e-mail og telefonnummer) kræver samtykke fra medarbejderen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frinet.dk

Hvilke regler er der for GDPR?

Andre relevante GDPR-regler
  • Lave en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.
  • Indgå særlige aftaler om databeskyttelse med sine databehandlere.
  • Føre tilsyn med sine databehandlere.
  • Bruge databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
  • Efterleve kunders og ansattes rettigheder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvornår har man pligt til at bryde sin tavshedspligt?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvor lang tid må man opbevare personfølsomme oplysninger?

er tilfældet i bogføringsloven, skal du ikke slette oplysningerne, så længe du er forpligtet til at opbevare oplysningerne. Bogføringsloven siger nemlig, at du skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan man altid få slettet sine personoplysninger?

Oplysningerne skal ikke slettes

Politikeren kræver, at historien fjernes, fordi den behandler hans personoplysninger. Da personoplysningerne benyttes til at udøve jeres ytringsfrihed, er jeres virksomhed/organisation i princippet ikke forpligtet til at slette disse oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvornår kan en borger eller medarbejder kræve at få slettet sine oplysninger?

Ja, du kan bede om, at dine personoplysninger slettes, for eksempel når de oplysninger, en virksomhed har om dig, ikke længere skal bruges, eller hvis dine oplysninger er blevet brugt på en måde, der strider imod loven. Personoplysninger, der er givet, mens du var barn, kan slettes når som helst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvornår træder GDPR i kraft?

maj 2016 blev den nye persondataforordning (GDPR) fra EU vedtaget. Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og indgår i EU-landenes egne lovgivninger på området, dog med plads til national supplerende lovgivning på en række områder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ds.dk

Er persondataforordningen og GDPR det samme?

Forordningen omtales i øvrigt ofte også som persondataforordningen eller blot GDPR, som er den engelske forkortelse for forordningen (General Data Protection Regulation).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk