Er fingeraftryk personfølsomme oplysninger?

oplysninger om fingeraftryk – med henblik på entydig identifikation af en fysisk person er ifølge databeskyttelsesforordningen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om følsomme oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er personfølsomme oplysninger?

En personoplysning er kun følsom, hvis den falder ind under en af følgende kategorier: Race eller etnisk oprindelse. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på persondatakonsulenterne.dk

Hvad er ikke omfattet af GDPR?

"GDPR gælder kun europæiske virksomheder."

Nej, reglerne i databeskyttelsesforordningen gælder også dataansvarlige fra resten af verden, som fx sælger varer eller ydelser til EU-borgere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er telefonnummer persondata?

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, en e- mailadresse, et telefonnummer, et fingeraftryk, en stemmeoptagelse, lægejournaler eller bio- logisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra de pågældende oplysninger eller i kombination med andre ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er helbredsoplysninger personfølsomme?

Det fremgår af persondataloven, at helbredsoplysninger er personfølsomme oplysninger. Din arbejdsgiver må derfor ikke videregive oplysninger om dit helbred til andre uden dit udtrykkelige samtykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvordan dannes mine fingeraftryk?Hvilke personlige oplysninger er ikke følsomme Ifølge persondataloven?

Personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger)

Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er navn og adresse personfølsomme oplysninger?

Personoplysninger, som ikke udgør 'følsomme personoplysninger' og (efter omstændighederne) oplysninger om 'strafbare forhold', kaldes 'almindelige personoplysninger'. Almindelige personoplysninger kan f. eks. være identifikationsoplysninger som navn og adresse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Er telefonnummer personfølsomme oplysninger?

Databeskyttelsesforordningen skelner overordnet set mellem almindelige og personfølsomme oplysninger. Almindelige personoplysninger omfatter f. eks. identifikationsoplysninger, herunder oplysninger om medarbejderens navn, adresse, telefonnummer, e-mail- og IP-adresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tvc.dk

Er telefonnummer omfattet af GDPR?

Hovedreglen er, at hvis du kan bruge en oplysning til at finde frem til en person, så er oplysningen en personoplysning. Det er rimelig simpelt at konkludere, at navn, adresse, telefonnummer osv., er personoplysninger, men andre typer oplysninger kan være sværere at definere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på selskabsadvokaterne.dk

Hvad er fortrolige oplysninger GDPR?

Fortrolige oplysninger kan være indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvilke oplysninger må man videregive?

Det vil typisk være om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrug. Familien har en særlig religiøs tilknytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på svendborg.dk

Hvad er forskellen på GDPR og persondataloven?

Hvad er forskellen på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven? Databeskyttelsesforordningen er den EU-forordning, som regulerer beskyttelsen af personoplysninger i EU-landene. Den kaldes også persondataforordningen. Databeskyttelsesloven er den danske lov, som supplerer databeskyttelsesforordningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Er fødselsdag personfølsom oplysning?

Nej. Fødselsdag er til gengæld en personlig oplysning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bysafeonline.com

Hvad anses for at være personfølsomme data?

Nedenstående personoplysninger anses for at være »følsomme« og er underlagt særlige betingelser for behandling: personoplysninger, som afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning. fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Er billeder personfølsomme oplysninger?

Generelt. Et billede af en genkendelig/identificerbar person udgør en oplysning om personen (en personoplysning). Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Som udgangspunkt gælder databeskyttelsesreglerne derfor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvilke af disse data om dig er personfølsomme?

De særlige kategorier – i daglig tale følsomme personoplysninger– er ifølge databeskyttelsesforordningen oplysninger om: Helbredsforhold. Fagforening. Racemæssig eller etnisk baggrund.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvornår er man omfattet af GDPR?

GDPR gælder for alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber i hele EU. Herudover gælder GDPR også uden for EU, hvis der behandles personoplysninger om EU-borgere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Er køn en følsom oplysning?

”En tommelfingerregel er, at de almindelige personoplysninger er alle andre oplysninger end dem, der er følsomme eller vedrører strafbare forhold, og som kan henføres til en fysisk person – det kan være alder, køn, højde, mailadresse, vægt, CV og eksamensresultater for bare at nævne nogle.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Er arbejdsmail GDPR?

Arbejdsrelaterede oplysninger vedrørende arbejdspladsen (navn, arbejdsområde, arbejdstelefon og arbejdsmail) kan offentliggøres uden samtykke. Offentliggørelse af oplysninger af mere privat karakter (privat e-mail og telefonnummer) kræver samtykke fra medarbejderen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frinet.dk

Er en IP adresse en person oplysning?

EU-Domstolen har slået fast, at IP-adresser som hovedregel er personoplysninger. Det skyldes, at ISP'eren vil kunne knytte en IP-adresse og en fysisk person sammen, og at mange andre serviceprovidere kan knytte IP- adressen til en fysisk person ved at kombinere data.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Er et CVR nummer en personoplysning?

Et CVR-nummer er som udgangspunkt ikke en personoplysning, medmindre ejeren af CVR-nummeret driver sit selskab som et personselskab, hvor CVR-nummeret kan identificere en fysisk person.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på miljotilsynsvejledning.dk

Hvornår må følsomme personoplysninger indhentes?

Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er personfølsomme oplysninger mail?

Personfølsomme oplysninger er oplysninger om: Race eller etnisk oprindelse. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på persondatakonsulenterne.dk

Hvordan skal personfølsomme oplysninger opbevares?

Som udgangspunkt har du tre muligheder:
  1. Anonymisere personoplysninger. Dermed gælder der ingen restriktioner.
  2. Slette personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med opbevaringen.
  3. Arkivere personoplysninger, fx i Workzone eller hos Dansk Data Arkiv. Find journaliseringsinstruks og journalplan.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvornår kan man kræve at få slettet sine oplysninger?

Ja, du kan bede om, at dine personoplysninger slettes, for eksempel når de oplysninger, en virksomhed har om dig, ikke længere skal bruges, eller hvis dine oplysninger er blevet brugt på en måde, der strider imod loven. Personoplysninger, der er givet, mens du var barn, kan slettes når som helst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu