Er farfar med stort?

Mor og far: Med lille er altid rigtigt, men brugt som proprium kan man vælge at skrive med stort.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på clausgrammaticus-dansk.weebly.com

Hvilke ord skal skrives med stort?

I. Som hovedregel gælder, at alle ord - også navneord (substantiver) - skrives med lille begyndelsesbogstav, således også månedernes, ugedagenes og de kirkelige højtiders navne. II. Med stort begyndelsesbogstav skrives det ord, hvormed en tekst eller et nyt tekstafsnit begynder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Er solen med stort S?

(6) Himmellegemer mv.

skrives med stort: Mars, Jupiter, Polarstjernen, Store Bjørn, Karlsvognen, Tvillingerne, Vandmanden, Krebsen, Berenikes Hovedhår, Andromedatågen. Der skrives valgfrit Jorden eller jorden, Solen eller solen, Månen eller månen, Mælkevejen eller mælkevejen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er statsminister med stort?

Vi skriver almindelige titler, grader og stillingsbetegnelser med lille begyndelsesbogstav, f. eks. statsminister Thorvald Stauning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Hvornår skal der være stort i?

Husk at I skal med stort når man henvender sig til flere personer (jer og jeres skal ikke med stort). Læs mere under typiske problemer med store eller små bogstaver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Radon er et stort og overset problem i Danmark - med Chris Macdonald (Kort version)Er Nordjylland med stort?

geografiske områder

skrives med stort begyndelsesbogstav i det første ord og i alle mere betydningsfulde ord (dvs. andre ord end konjunktioner, præpositioner, artikler og enkelte andre småord).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er konge med stort?

Officielle kongelige, fyrstelige og gejstlige titler skrives med stort begyndelsesbogstav både i omtale og i tiltale, men med lille begyndelsesbogstav, når de blot er en slags stillingsbetegnelse, f. eks.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er Folketinget med stort?

Skrivemåden for navne på institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger, systemer, registre m.m. følger så vidt muligt deres egen skrivemåde. Dette indebærer normalt store begyndelsesbogstaver i alle betydningsbærende ord, f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er direktør med stort?

En titel eller titulatur er 'den eller de titler en person har eller tiltales med' (Den Danske Ordbog). Som hovedregel skriver man med lille begyndelsesbogstav, fx direktør Petersen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er doktor med stort?

Akademiske titler

Skrives med lille, fx cand. mag, dr. phil, professor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Er Gud med stort?

En gud er med lille. Er det navnet på en gud gælder, at det staves med stort: (http://sproget.dk/raad-og-regler/retskrivningsregler/retskrivningsregler/a7-11-14/a7-12-store-og-sma-bogstaver-i-proprier): Gud, Vorherre (el.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Er Sjælland med stort?

Navne på geografiske områder skrives med stort begyndelsesbogstav, f. eks. men: I bermudatrekanten mellem staten, kommunerne og regionerne kan visse opgaver godt forsvinde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er sygdomme med stort?

Betegnelser for sygdomme skrives med lille begyndelsesbogstav, f. eks. tyfus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er Jylland med stort?

Regel 2: Geografiske steder og bygninger skal have stort begyndelsesbogstav: Nørrebro. Danmark. Jylland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Er advokat med stort?

Er advokat med stort? Skrives med lille, fx cand. mag, dr. phil, professor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Er ækvator med stort?

Med lille skrives: ækvator, den sydlige polarkreds, den nordlige polarkreds. Navne på religiøse og mytologiske steder skrives ligeledes med stort: Paradis, Paradisets Have, Himmerig(e), Helvede, Valhal, Bifrost.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Er hr og fru med stort?

Et proprium (egennavn) er det individuelle navn, der betegner noget, oftest et sted- eller personnavn. Navne på personer: fornavne, mellemnavne, efternavne, øgenavne, kælenavne, tilnavne skal skrives med stort: Else, Fru Hansen, Kirsten Giftekniv, Valdemar Atterdag, Tykke Berta.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frborg-gymhf.dk

Er borgmester med stort?

Personrelaterede institutionsnavne skrives med stort.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er Vesten med stort?

Når du taler om vesten, skal der stort begyndelsesbogstav, i modsætning til vest.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Er verdenshjørner med stort?

Nord, syd, øst og vest skrives alle med lille begyndelsesbogstav, medmindre de indgår som led i et egennavn (proprium), fx Syddanmark, Vestfyn, Sydøstasien, Østberlin, Nordsjælland Den slags sammensætninger skal altid skrives i ét ord og altså med stort...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Er mandag med stort?

Månederne og ugedagene og betegnelser på religiøse og nationale højtider og festdage mv. skrives med lille: januar, mandag, påske, pinse, jul, nytår, juleaften, nytårsaften, store bededag, grundlovsdag, mortensaften, sankthansaften, valborg(s)aften, ramadan, yom kippur, mors dag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Er kælenavne med stort?

Kaldenavne skrives med stort begyndelsesbogstav, dog ikke når de er forkortet så meget, at de ikke uden videre kan genkendes, f. eks.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er påske med stort P?

Stort set alle mærkedage, såsom påskedag, pinsedag og juledag, skrives med lille begyndelsesbogstav, medmindre de er første ord i fx en sætning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på grammatip.com

Er Kristi himmelfartsdag med stort?

Helligdage. Helligdagene skrives med småt: pinsedag, nytårsmorgen, store bededag. En undtagelse er Kristi himmelfartsdag (da Kristi er et egennavn).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kobenhavnsstift.dk

Er Europa med stort?

Som hovedregel skrives betegnelser vedrørende EU, som har karakter af egennavne, med stort begyndelsesbogstav, også korte kaldenavne. Bemærk, at dette i visse tilfælde medfører, at de normale regler om små og store bogstaver fraviges. Betegnelser, som har karakter af fællesnavne, skrives med lille begyndelsesbogstav.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk