Er erfaring en kompetence?

Faglige kompetencer er de specifikke færdigheder, viden og erfaring, der gør dig kvalificeret til at udføre en bestemt arbejdsopgave professionelt. De inkluderer evnen til at anvende teoretisk viden i praksis, løse problemstillinger og tilpasse sig forskellige arbejdssituationer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ofir.dk

Hvad kan kompetencer være?

Eksempler på personlige kompetencer: udadvendt, initiativrig, humoristisk, detaljeorienteret, energisk, positiv, nysgerrig, struktureret, grundig, beslutsom, god til at samarbejde osv. Eksempler på faglige kompetencer: retstavning, kundebetjening, div. IT-programmer, projektledelse, planlægning, god sælger osv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på krifa.dk

Hvad menes der med kompetencer?

En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger. I uddannelsesmæssig sammenhæng taler man om formelle eller faglige kompetencer (se fx gymnasial kompetence). Kompetencer erhverves ikke alene i uddannelsesmæssig sammenhæng.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilke former for kompetence findes der?

Tre typer af kompetencer

Når man taler om kompetencer, skelnes der typisk mellem faglige, personlige og organisatoriske kompetencer. Faglige kompetencer (også betegnet kvalifikationer) har vi fået gennem uddannelse, job, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kompetenceudvikling.dk

Hvad er færdigheder og kompetencer?

Viden er noget man har, til forskel fra ”færdighed”, der betegner noget, man kan, og ”kompetence”, der betegner noget, man gør. For at kunne aflæse elevens viden, kan man enten bede eleven om at gentage, redegøre for eller forklare noget, eller man kan aflæse viden i elevens færdigheder og kompetencer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på emu.dk

What is Competency | What are Key Competencies | Education Terminology || SimplyInfo.netHvad skriver man under kompetencer i CV?

Her giver vi et bud på de ti personlige egenskaber og kompetencer, der vil gøre sig godt i dit CV.
 1. Lederevne. ...
 2. Samarbejdsevne. ...
 3. Kommunikationsevne. ...
 4. Evnen til at arbejde under pres. ...
 5. Evnen til at overholde deadlines. ...
 6. Evnen til at lære hurtigt. ...
 7. Tilpasningsevne. ...
 8. Sans for detaljer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobbank.dk

Hvilke personlige kompetencer?

Dine personlige kompetencer
 • Selvkørende.
 • Energisk.
 • Nysgerrig.
 • Ærlig.
 • Detaljeorienteret.
 • Tålmodig.
 • Udadvendt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ase.dk

Hvad er det modsatte af kompetence?

Inkompetence, manglende evne eller ret til at gøre noget. Modsat kompetence.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er forskellen på styrker og kompetencer?

Forskel på styrker og kompetencer

Styrker og kompetencer er ikke nødvendigvis det samme. Styrker er dine særegne kvaliteter, der, når de er veljusterede, skaber trivsel og vækst og er med til at give dig følelsen af at være kompetent, og at have overskud og energi.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på min-a-kasse.dk

Hvad er Originær kompetence?

Den myndighed, der i første omgang er tildelt en kompetence, typisk ved lov eller i henhold til lov, siges at have »originær« kompetence.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jurabibliotek.dk

Hvad er mine kernekompetencer?

Hvad er mine kernekompetencer? Dine kernekompetencer er det, du kan. Kompetencer er dine evner og dine relevante erfaringer kogt ned til konkrete bidrag. Det er altså disse kerne- eller spidskompetencer, der helt konkret fortæller, hvad du kan.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frauddannelsetiljob.dk

Er færdigheder og kompetencer det samme?

At have færdigheder inden for et bestemt arbejde er dermed ikke det samme som at være kompetent til at udføre det arbejde. Kompetencer dækker over summen af din viden, erfaring, hårde og bløde færdigheder samt evnen til at vurdere situationen selvstændigt for at afgøre, hvordan du kan løse en bestemt udfordring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobseeker.com

Hvad er dine styrker eksempler?

Lyt til artiklen
 • Kreativitet. Du tænker tit 'Hmm, gad vide, om det kan gøres på en ny eller smartere måde? ...
 • Nysgerrighed. Du elsker at stille spørgsmål og fordybe dig. ...
 • Dømmekraft. Du er god til at se ting fra flere vinkler. ...
 • Videbegær. Du elsker at lære nye ting. ...
 • Visdom. ...
 • Mod. ...
 • Vedholdenhed. ...
 • Ærlighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mindhelper.dk

Er samarbejde en kompetence?

Samarbejde er et vilkår for alle arbejdspladser. For når flere forskellige kompetencer og perspektiver mødes i en gruppe, fører det oftest til bedre løsninger af opgaver. Det gode samarbejde skal ikke tages for givet, men kræver opmærksomhed, dialog og udvikling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kompetenceudvikling.dk

Hvad er sociale færdigheder og kompetencer?

Det er først og fremmest 1) færdigheder mht. at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, 2) kundskab om kulturer, grupper etc. og evne til at leve sig ind i andres perspektiv (se empati) samt 3) mening på et personligt plan som tilknytning, involvering og selvværd.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er gode sociale kompetencer?

Hvad er sociale kompetencer

være nysgerrig. udtrykke følelser. se og forstå andres behov. vide hvordan man handler i forskellige situationer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dcum.dk

Er kommunikation en kompetence?

Kommunikative kompetencer vedrører de mange forskellige måder, der er at kommunikere på i dagens samfund. Kommunikation er ikke kun noget, der foregår ansigt til ansigt. Kommunikation er også skriftlig kommunikation, internetadgang, sociale medier, mobiltelefoner, sms'er, musik, kunst, dans osv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vidensportal.dk

Hvilke kompetencer har en pædagog?

Top 30 mest efterspurgte kompetencer for pædagoger
 • Engageret.
 • Robust.
 • Anerkendende.
 • Godt overblik.
 • Ansvarlig.
 • Selvstændig.
 • Fleksibel.
 • Pædagogisk baggrund.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på finduddannelse.dk

Hvad er en kompetenceprofiler?

En kompetenceprofil er en oversigt over dine kompetencer, sat op på en måde så det giver et logisk overblik over mange af dine forskellige typer af kompetencer. Det være sig dine fagspecifikke kompetencer, mana- gement kompetencer dvs.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mmf.dk

Hvordan laver man et kompetence CV?

Et kompetence-CV bør indeholde:
 1. Fængende overskrift.
 2. Personlige oplysninger.
 3. Resumé
 4. Kompetencer.
 5. Evt. opgaver og resultater.
 6. Erhvervserfaring.
 7. Uddannelse/kurser.
 8. Evt. fritidsinteresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ofir.dk

Hvad er mine færdigheder?

Færdigheder: dækker over, hvad en person kan gøre eller udføre og kan dække over forskellige typer af færdigheder som f. eks. praktiske færdigheder, kreative færdigheder, sociale færdigheder, kognitive færdigheder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cvmaker.dk

Hvad er faglige kompetencer sosu?

Faglige kompetencer

Viser ansvar for oprydning og rengøring. Kan selvstændig observere, vurdere, udføre og evaluere den elementære sygepleje. Kan efter oplæring i grundlæggende sygepleje opgaver udføre samt være medansvarlig for disse. Kan vurdere og videregive konkrete observationer til relevante samarbejdsparter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aeldrecentre.rksk.dk

Hvad er grønne kompetencer?

Grønne jobs er jobs, som bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats. Grønne kompetencer på arbejdsmarkedet er kompetencer som, ved anvendelse i et job, bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på concito.dk

Hvordan ser et godt CV ud?

CV'et bør indeholde følgende:
 • Evt. en overskrift.
 • Resumé/faglig profil.
 • Kernekompetencer.
 • Erhvervserfaring (nyeste øverst)
 • Uddannelse/kurser (nyeste øverst)
 • IT-kompetencer.
 • Sprog (skriv niveau mundtligt og skriftligt)
 • Privat.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på min-a-kasse.dk