Er det lovligt at lægge billeder af andre på Facebook?

Selve delingen af et billede eller en video er i sig selv ulovlig, med mindre du har fået tydelig accept til det af den/de afbillede - hvis der er tale om et billede taget på privat grund af personer. Her kan du blive dømt efter straffelovens § 264 d.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på odense.dk

Hvad er straffen for at dele billeder af andre?

Det betyder, at privatpersoner i mange tilfælde ikke lovligt kan offentliggøre billeder af andre personer uden samtykke, medmindre billederne allerede er offentliggjort. Privates overtrædelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, jf.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvornår er noget ulovlig billeddeling?

Ulovlig billeddeling sker, når en person deler private, seksuelle eller krænkende billeder eller videoer af andre uden deres klare samtykke. Billeddeling kan ske offentligt på sociale medier såsom Facebook og Instagram, men det sker også gennem kommunikationsmidler såsom SMS, Snapchat eller Messenger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mediesundhed.dk

Hvad er straffen for ulovlig billeddeling?

Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bornsvilkar.dk

Hvilke billeder kræver samtykke?

Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende. Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende. Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

What If Someone in a Foreign Country Threatens to Post Your Intimate Photos Online | QOTDEr det lovligt at tage billeder af andre?

Selve delingen af et billede eller en video er i sig selv ulovlig, med mindre du har fået tydelig accept til det af den/de afbillede - hvis der er tale om et billede taget på privat grund af personer. Her kan du blive dømt efter straffelovens § 264 d.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på odense.dk

Er det ulovligt at have billeder af andre?

Send eller del aldrig krænkende billeder eller videoer uden samtykke. Det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller video af pornografisk karakter af personer under 18 år - også selvom de selv har givet lov til det. Det er dog ikke ulovligt, hvis I er kærester og I begge er over 15 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dkr.dk

Hvad må man tage billeder af?

Du må gerne tage billeder i offentligheden

For aldersgruppen 18-34 gælder det 64 %, og tallet er formentlig endnu højere i dag. Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvad er ulovligt på nettet?

Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet. I grundloven og straffeloven står der, at: ingen må fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig. ingen må true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneportalen.dk

Er det ulovligt at tage screenshots?

Som udgangspunkt er det tilladt at tage et screenshot. Men hvis man har tænkt sig at dele dette screenshot offentligt, f. eks. ved at slå det op på sociale medier, så kan det være en overtrædelse af databeskyttelsesloven, straffeloven eller loven om ophavsret (eller muligvis andre love).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.quora.com

Hvem har rettighederne til et billede?

Det er fotografen, der har rettighederne til fotografiske billeder, dvs. den, der betjener kameraet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kum.dk

Hvad er straffen for digital krænkelse?

Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bornsvilkar.dk

Hvad er straffen for afpresning?

Strafferammen: Straffen for afpresning er fængsel indtil 1,5 år, men straffen kan stige til 6 år, såfremt der er tale om afpresning af særlig grov beskaffenhed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forsvarsadvokat.com

Hvad er straffen for at drugge andre?

Simpel vold straffes med bøde eller fængsel i op til tre år. Grov vold straffes med fængsel i op til seks år. Om det er simpel eller grov vold, afhænger af, hvilke stoffer der er drugged med, mængden og dermed, hvor alvorlige konsekvenserne har været for offeret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på echo.tv2.dk

Hvad er paragraf 232?

Efter straffelovens § 232 straffes den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad får de unge til at dele nøgenbilleder af sig selv og hinanden?

Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og sexvideoer af andre uden samtykke. Børn og unge under 18 år er umyndige, og derfor kan de rent juridisk ikke give samtykke til, at der deles billeder af dem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foraeldreraadgivningen.dk

Hvad må man ikke på de sociale medier?

Private oplysninger

eks. være oplysninger om en persons sygdom eller gæld. Det kan også være oplysninger om, at en person har fået en bøde eller er mistænkt for tyveri. Hvis du offentliggør private oplysninger, kan du komme i konflikt med persondataloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvornår er noget ulovligt?

Ulovligt. Man foretager sig noget ulovligt, når man bryder gældende lov. Det være sig færdselsloven, straffeloven eller love underlagt civil påtale, såsom ophavsretsloven. Man er ikke kriminel, når man fortager sig noget ulovligt, kun når man bryder straffeloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er det lovligt at åbne andres post?

Brevhemmelighed, uberettiget åbning og læsning af andres breve straffes som krænkelse af brevhemmeligheden efter Straffelovens § 263. Bestemmelsen gælder også for telegrammer, men ikke for åbne brevkort. Tilsvarende krænkelser af elektronisk post bedømmes som aflytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvilke billeder må man bruge på Facebook?

I princippet. For du giver Facebook fuld adgang til at bruge billederne til stort set det, de har lyst til, både på Facebook og på andre hjemmesider og i den fysiske verden. Derudover har de lov til at ændre på billederne. Så jo, du ejer billedet, men Facebook kan gøre stort set præcis, hvad de har lyst til med det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvor må man ikke fotografere?

Man må ikke fotografere nogen, som befinder sig på privat eller ikke frit tilgængeligt område. Sådanne områder er steder, hvor mennesker bor eller opholder sig, og offentlige og private lokaliteter, hvortil der ikke er almindelig fri adgang.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mediejura.dmjx.dk

Hvad er et krænkende billede?

At få delt et billede eller en video mod sin vilje er en digital krænkelse. Hvis billedet er intimt eller seksuelt, kalder vi det en seksualiseret digital krænkelse. Ikke alle digitale krænkelser er ulovlige, og det kan være svært at vide om det, man har været udsat for, er ulovligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sletdet.redbarnet.dk

Kan man kopiere billeder fra Facebook?

Hvordan gemmer jeg et billede fra Facebook på min telefon eller min computer? Klik på det billede, du vil gemme. Klik på og vælg Download.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da-dk.facebook.com

Hvor mange billeder kan man lægge op på Facebook?

Du kan kun tilføje i albummer, du har oprettet eller i et delt album, som du er bidragsyder til. Livevideoer kan ikke tilføjes i et album. Bemærk: Du kan overføre op til 1000 billeder til et album.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da-dk.facebook.com

Hvornår må man filme folk?

Du må gerne filme situationer hvor formålet med billedet, er sitationen og stemningen i sig selv, hvorimod du ikke må filme med formålet at afbilde en eller flere personer. Uden samtykke i hvert fald. Man må naturligvis heller ikke optage eller dele optagelser af ulykker, meget fulde mennesker eller nøgne mennesker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på absentwall.dk