Er der mere gas og olie i Nordsøen?

Der er olie og gas i den danske del af Nordsøen, og Danmark har indvundet begge dele siden 1972. Produktionen er vigtig for den danske økonomi og skaber arbejdspladser både på land og på havet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Hvor meget gas kommer fra Nordsøen?

Mængden af gas fra den danske del af Nordsøen vil ikke kunne påvirke prisen, siger han. Der forbruges op mod 450 milliarder kubikmeter gas i Europa. Tyra-feltet forventes at kunne producere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, når det er færdigt. Danmarks gasforbrug var i 2021 på 2,15 milliarder kubikmeter gas.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tvsyd.dk

Er Danmark selvforsynende med olie og gas?

Siden er produktionen af olie og gas steget markant. Indvindingen af kulbrinter har bidraget til, at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997. Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kefm.dk

Hvordan er den olie og gas vi har i Nordsøen blevet dannet?

Olie – en naturlig kilde

Olie er – ligesom kul – dannet ud af planter og andre organismer. Disse organiske rester er under jordens overflade blevet udsat for intenst tryk og høje temperaturer, der har presset det sammen. Det er blevet til sedimenter, som indeholder en stor mængde organisk materiale.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på experimentarium.dk

Hvor meget olie er der tilbage i Nordsøen?

I den danske nordsø er reservoirlagene helt ned til 10 m tykke, og vandrette boringer spiller en stor rolle ved indvindingen. Den længste vandrette boring i dansk nordsø er 10 km, lavet i Halfdan-feltet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Olie og gas dannelse i NordsøenHvor meget gas har Danmark i Nordsøen?

Statens samlede indtægter fra kulbrinteudvindingen i Nordsøen beløber sig i perioden 1972-2020 til ca. 544 mia. kr diskonteret med BNP-deflator i 2020-niveau. De samlede indtægter for 2020 er opgjort til 0,8 mia.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Hvornår producerer Tyra-feltet gas igen?

juni 2023 – TotalEnergies har med succes genetableret forbindelsen til rørledningen mellem Tyra-feltet og Danmark. Det gør det muligt at eksportere gas, når feltet genoptager sin produktion i vintersæsonen 2023/24, og markerer et vigtigt skridt, der bidrager til dansk og europæisk energiuafhængighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på corporate.totalenergies.dk

Er der stadig gas i Nordsøen?

Der er olie og gas i den danske del af Nordsøen, og Danmark har indvundet begge dele siden 1972.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Hvem ejer olien i Nordsøen?

I dag står DUC for langt størstedelen af den danske olie- og gasproduktion og ejer centrale dele af infrastrukturen for al aktivitet i den danske del af Nordsøen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordsoefonden.dk

Hvem ejer gasfelterne i Nordsøen?

Det er grunden til at Tyra bliver genopbygget, for at der fortsat kan hentes gas op i den danske del af Nordsøen. Tyra-feltets anlæg ejes af DUC, som står for Dansk Undergrunds Consortium. Energiselskabet TotalEnergies Denmark ejer størstedelen af Tyra.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energinet.dk

Hvor længe har vi gas i Danmark?

Få viden om den politiske plan og gode råd her. Med et bredt flertal i Folketinget er det nu vedtaget, at det er slut med gas som opvarmningsform i de danske boliger i 2035. Samtidig skal al gas i Danmark være grønt i 2030. Vi dykker ned i planen her.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energihjem.dk

Hvornår kan Danmark producere gas igen?

TotalEnergies har genetableret forbindelsen til rørledningen mellem Tyra-feltet og Danmark. Det gør det muligt at eksportere gas, når feltet genoptager sin produktion i vintersæsonen 2023/24.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energy-supply.dk

Kan Danmark være selvforsynende?

Danmark har været selvforsynende helt frem til sidste år, men eftersom man i 2019 begyndte at renovere Tyra-feltet i Nordsøen, der trængte til en ordentlig overhaling, så ødelagde det balancen mellem produktion og forbrug. Ifølge prognosen bliver Danmark først selvforsynende med gas igen i 2024.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvor meget gas er der tilbage i Tyra-feltet?

Det ombyggede Tyra II forventes at levere sin første gas i vintersæsonen 2023/24. Når Tyra II er tilbage i drift, forventes feltet at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året med 30 procent mindre CO2-udledning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tyra2.dk

Hvor meget gas er der i Tyra-feltet?

Der er injiceret 36,514 mia. Nm3 gas. Produktionen har sænket havbunden med 5 meter, så der var fare for at platformen kunne skades i storm. I 2019-2023 lukkes feltet mens det ombygges.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår får vi ingen gas fra Nordsøen?

TotalEnergies har netop afsluttet projektet med at genetablere forbindelsen til rørledningen mellem Tyra-feltet og Danmark. Forbindelsen vil gøre det muligt at eksportere gas, når feltet genoptager sin produktion i vintersæsonen 2023/24, oplyser selskabet i en meddelelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på soefart.dk

Hvem solgte Nordsøen til Norge?

Mange har sikkert hørt historien. Om daværende udenrigsminister Per Hækkerup (S), som ved et møde i Oslo i 1963 drak lidt for meget whisky og mere eller mindre forærede nordmændene store områder af Nordsøen, der siden viste sig at indeholde olie for milliarder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvor får Danmark sin gas fra?

For at kunne erstatte den gas, der normalt produceres fra Tyra-feltet til de danske forbrugere, kommer Danmark i perioden frem til juli 2022, hvor Tyra-feltet skal stå klar igen, til at basere gasforsyningen primært på import fra Tyskland. Tyskland importerer selv gassen fra især Rusland, Norge og Holland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energiwatch.dk

Hvor er der mest olie i verden?

Det viser en ny opgørelse fra U.S. Energy Information Administration (IEA), der placerer Venezuela som det land i verden med de største kendte oliereserver. Det sydamerikanske land kan glæde sig over små 300 mia.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energiwatch.dk

Hvem får gas fra nordstream?

Nord Stream er to parallelle naturgasledninger på 1.224 km, der går fra Portovaya Bay nær Vyborg i Rusland til Lubmin i Tyskland, via en rute gennem søterritorierne og/eller de eksklusive økonomiske zoner for Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem køber Danmark olie fra?

Fakta
  • Danmark er samlet set 64 % selvforsynende med olie.
  • Import fra Rusland udgjorde i 2021 ca. ...
  • I første kvartal af 2022 udgjorde import af russisk råolie ca. ...
  • Russisk olie udgjorde før krigen ca.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på via.ritzau.dk

Kan Danmark få gas fra Norge?

Danmark er blevet koblet på det norske gassystem i Nordsøen gennem Baltic Pipe. Det betyder, at gassen om få måneder kan flyde fra Norge til Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på berlingske.dk

Hvem producerer mest gas i verden?

Saudi Arabien er dog stadig den største olieproducerende nation. Analysen bruger data fra både det amerikanske energiagentur, EIA, og det internationale energiagenturer, IEA, der viser, at USA i juli i gennemsnit producerede 22 millioner tønder olie og gas om dagen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ing.dk

Hvem ejer Tyra gasfelt?

Tyra feltet ejes af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), et joint venture mellem TotalEnergies, BlueNord og Nordsøfonden. TotalEnergies er operatør på feltet og har en andel på 43,2 %, mens BlueNord har en andel på 36,8 % og Nordsøfonden 20 %.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordsoefonden.dk

Kan Tyra-feltet dække Danmarks behov?

Når Tyra-feltet er i fuld drift, vil det kunne levere naturgas til at dække, hvad der svarer til op mod 7 pct. af Tysklands nuværende årlige import af russisk gas. Den gas, vi indvinder her i Danmark, bliver ikke ude- lukkende sendt til de danske forbrugere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fm.dk