Er der å i Sverige?

Å, å er det 29. og det sidste bogstav i det danske alfabet. Bogstavet bruges også i andre alfabeter, fx det svenske, norske og finske.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilke lande bruger Å?

Lande, der bruger å

Ud over det danske optræder å'et kun i det svenske og norske sprog. Hverken islændingene eller færingerne har å-lyden i deres sprog. Det var dog først, da sprogforskeren Rasmus Rask i 1820'erne begyndte at plædere for det runde bogstav, at debatten for alvor tog fart.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Er der Å i norsk?

En Erika skrivemaskine med danske taster Æ Ø Å. Udover bogstaverne fra det latinske alfabet benyttes bogstaverne Æ, Ø og Å. Alfabetet kaldes det dansk-norske alfabet, fordi det er ens for de to nordiske sprog dansk og norsk (både bokmål og nynorsk). Det svenske alfabet anvender Ä i stedet for Æ og Ö i stedet for Ø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår indføres Å?

Bogstaverne æ og ø har man brugt nogenlunde lige så længe som man har skrevet dansk med latinske bogstaver (og ikke som tidligere med runer). Å blev indført i 1948 og er dermed det yngste bogstav i det danske alfabet — selvom det i nogle kredse faktisk er blevet brugt i det danske skriftsprog siden 1800-tallet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad hedder æ ø Å?

Hvis du skal have de danske bogstaver Æ, Ø og Å med, så hedder de: Æ - Ægir. Ø - Ødis. Å - Åse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på logtenradio.dk

Tæt på sandheden: Emil fra Lønneberg | DR2Hvornår fik vi æ ø å?

Ø er blevet brugt i det danske skriftsprog siden 1100-tallet, altså på det tidspunkt hvor man begyndte at skrive dansk med latinske bogstaver. Da man begyndte at bruge ø, skrev man ø'et på forskellige måder, se nedenfor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvem bruger æ ø og å?

I det danske alfabet er der i alt 29 bogstaver. Det er tre flere, end man fx bruger på engelsk. Det skyldes, at vi har tre bogstaver til sidst, som kun dansk og norsk har, nemlig æ, ø og å. Også det svenske alfabet har 29 bogstaver – de har nemlig de tre bogstaver å, ä og ö til sidst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvor findes Å?

Å, å er det 29. og det sidste bogstav i det danske alfabet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor kommer Å fra?

Ordet å stammer fra oldnordisk á og er beslægtet med det latinske aqua, som betyder vand. På gammeldansk brugte man ordet å om alle større vandløb, uanset om de var danske eller udenlandske.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fyens.dk

Hvad hed Danmark før?

Middelalderen. I middelalderen blev Danmark ofte refereret til som “Danmǫrk” i sagaer og krøniker. Dette navn blev senere latiniseret til “Dania” i middelalderens europæiske dokumenter. Med tiden blev det til det nuværende “Danmark” på moderne dansk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samling-danmark.dk

Er Aalborg med å eller aa?

Retskrivningsreglerne anbefaler Ålborg, men sideformen Aalborg er nu også tilladt (i Retskrivningsordbogen står den i parentes). I den officielle stednavneliste står der også Ålborg, men med en note om, at "den lokale kommune ønsker å, Å skrevet som aa, Aa".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem opfandt å?

Bolle-å'ets historie

Digrafen aa betegnede oprindelig [a:], men fra 1200-tallet [ɔ]. Bogstavformen Å, å, kaldet bolle-å, opstod i svensk håndskrift i 1400-tallet som en sammenskrivning af a og o med en lydværdi først svarende til diftongen, senere til [ɔ].

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvem opfandt æ ø å?

Det blev opfundet af de gamle romere og bruges i dag i flere sprog i Europa. Ø i dansk Billede fra Dansk Sprognævns ordsamling under bogstavet ø. Ø er blevet brugt i det danske skriftsprog siden 1100-tallet, altså på det tidspunkt hvor man begyndte at skrive dansk med latinske bogstaver.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.quora.com

Er Århus med å eller aa?

I dag skal alle ansatte i kommuner, som staves med hhv. dobbelt-a eller bolle-å, stave kommunens navn, som det officielt er blevet besluttet. Men det er stadig retskrivningsmæssigt korrekt for alle os andre at skrive både Århus og Aarhus og Åbenrå og Aabenraa – dog skal man (som altid) være konsekvent.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tjerry-korrektur.dk

Hvad hedder bollen over å?

Som følge af Undervisningsministeriets bekendtgørelse i 1948, vedtog Århus byråd så 9/9 1948, at byens navn i fremtiden skulle skrives med bolle-å: Århus. Og sådan blev det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvorfor har vi å?

Bogstavet å blev indført i den officielle danske retskrivning i 1948 som et tegn for den dybe bagtungevokal, som man har i ord som så og båd. Disse ord blev tidligere stavet med aa. Indførelsen af det såkaldte bolle- å satte et foreløbigt punktum for en debat, der havde været ført blandt sprogfolk i 175 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på blog.folkeskolen.dk

Hvilken dansk Å er længst?

Gudenåen er Danmarks længste å. Fra sit udspring ved Tinnet Krat få km syd for Nørre Snede løber den gennem talrige sving og trin i landskabet 160 km nordpå mod Randers Fjord og videre ud i Kattegat.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnomgudenaaen.silkeborg.dk

Hvordan skriver man æ Ø Å på engelsk?

For at vores danske bogstaver Å, Æ og Ø skal fungere i disse systemer, skal de oversættes. Å bliver oftest AA (af og til A), Æ bliver AE (af og til A), og Ø bliver OE (af og til O).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på help.airngo.se

Hvor dyb er en å?

Vandløbet er fra 10-12 m bredt og de fleste steder ret dyb, normalt ca. 2 m.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vestjyskkano.dk

Hvor stor er en å?

I Danmark har vi over 60.000 km af vandløb, hvor de små vandløb udgør cirka 50.000 af dem. De mellemstore udgør cirka 15.000 km, og de store udgør cirka 1.500 km.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boligraadgiver.dk

Hvad kendetegner en å?

En å er en langsomt rindende vandstrøm, der arbejder sig gennem blødt jordsmon i landskabet. Åer er ofte udmundingssteder for bække, jf. udtrykket "mange bække små gør stor å".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår blev bolle å indført i Danmark?

Bolle-å'ets fødsel

Alfabetet blev indført i Danmark omkring år 1000. Det bestod af 28 bogstaver, og der var ikke noget å. Bolle-å'et er en svensk opfindelse, der findes i et håndskrevet dokument fra 1400-tallet. Det var fra begyndelsen en sammenskrivning af bogstaverne a og o.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dendanskesprogkreds.dk

Hvilket alfabet bruges fx i Rusland?

Russisk er det mest udbredte af de sprog, som anvender det kyrilliske alfabet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er å en vokal?

Vokaler er bogstaver eller lyde, der kan danne stavelse, i dansk a, e, i, o, u, y, æ, ø, å.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk