Er dansk obligatorisk på Grønland?

Undervisningen i sproget dansk som et obligatorisk fag har nu eksisteret mere end 50 år i Grønland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tidsskrift.dk

Kan grønlændere dansk?

Dansk er det vigtigste fremmedsprog i folkeskolen i Grønland. Grønlandske børn begynder allerede at lære dansk i 1. klasse. De fleste grønlændere taler derfor også dansk – især i byerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på europas-lande.dk

Er Grønland stadig dansk?

Grønland har været styret som en dansk koloni, men fik i 1979 hjemmestyre i rigsfællesskab med Danmark og selvstyre i 2009.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvad bestemmer Danmark i Grønland?

I praksis er Grønland en selvstyrende del af det danske rige. Grønland har således ret til at lovgive inden for alle indre anliggende. Hjemmestyret udvikler sig dog i en stadig mere selvstændig retning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på europas-lande.dk

Hvor mange grønlændere taler ikke dansk?

Der findes ingen officielle opgørelse over, hvilke sprog grønlænderne taler, men et forsigtig bud fra det grønlandske sprognævn lyder, at omkring halvdelen af befolkningen er grønlandsksprogede med næsten intet eller svagt dansk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Why is Greenland a part of Denmark?Hvem drikker mest grønlændere eller danskere?

De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver dansker over 14 år i gennemsnit drikker 11,1 liter alkohol om året. Det er 1,3 liter mere end grønlænderne, der altså nu kan tage begrebet "danskerstiv" til sig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvordan siger man hej jeg hedder på grønlandsk?

GRØNLANDSKE LÅNEORD

Og for at gøre det helt let, kan man begynde med at lære ordet “hej”, som hedder “aluu” eller “farvel” der hedder “baaj” – næsten som det henholdsvis engelske “hello” og “(good)bye”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på visitgreenland.com

Hvorfor giver Danmark penge til Grønland?

Grønland har modtaget bloktilskud siden landet fik hjemmestyre i 1979. Da fik Grønland nemlig ansvaret for flere områder i det grønlandske samfund, og det koster mange penge. Derfor giver Danmark bloktilskud til Grønland, indtil grønlænderne kan klare sig selv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på europas-lande.dk

Er man dansk statsborger hvis man er født i Grønland?

Er barnets forældre ikke gift, og det kun er faderen, der er dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget, hvormed menes i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Det er imidlertid den gældende indfødsretslov på tidspunktet for fødslen, der er afgørende for, hvilke regler der er gældende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rigsombudsmanden.gl

Hvor meget giver Danmark Grønland?

Bloktilskuddet er et tilskud fra Danmark til Grønland. Med Selvstyreloven fra 2009 blev beløbet fastfrosset til 3.439,6 mio. kr. årligt, dog som nævnt tilpasset efter dansk inflation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på glsamf.iatuagaq.iserasuaat.gl

Hvad betyder Nuuk på dansk?

Navnet Nuuk kommer af grønlandsk nuuk 'pynten, næsset'; tidligere kaldet Godthåb på dansk. Nuuk er langt den største by i Grønland og har på de fleste områder en helt dominerende stilling. 33 procent af Grønlands befolkning og 50 procent af den befolkning, der er født uden for Grønland, bor i Nuuk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvilket land ejer Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, men har en høj grad af selvstyre som senest blev udvidet i 2009. Selvstyret omfatter imidlertid ikke rigsanliggender som blandt andet udenrigs- og sikkerhedspolitik og valutapolitik.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på norden.org

Hvor mange gange kan Danmark være i Grønland?

De isfri områder i Grønland er på ca. 410.500 km2. Det svarer til størrelsen på Norge eller næsten 10 gange Danmarks areal.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på greenland-travel.dk

Kan grønlændere tåle alkohol?

Myten om, at grønlændere har et særligt alkoholgen, der gør, at de tåler alkohol dårligt, punkteres nu af et nyt dansk studie.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sdu.dk

Hvor meget alkohol drikker grønlændere?

Generelt drikkes der mere alkohol per indbygger i Danmark end i Grønland. I 2012 blev der indtaget 9,8 liter alkohol per indbygger over 14 år i Grønland - 1,3 liter mindre end forbruger per borger i Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvad betyder Ajungilak?

'Ajunngilaq' er grønlandsk og betyder 'Det er godt'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på facebook.com

Kan danskere flytte til Grønland?

Nordiske borgere kan frit bosætte sig og arbejde i Grønland. Dog kræver visse erhverv en særlig tilladelse, også selvom du er borger i et nordisk land. Statsborgere fra lande uden for Norden skal have arbejds- og opholdstilladelse for at bo og arbejde i Grønland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på norden.org

Er det skattefrit at arbejde på Grønland?

Personer, som skal opholde sig i Grønland i 6 måneder eller mere, kan ansøge om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven i løn m.v. (A-indkomst) indtjent ved personligt arbejde, der udføres i Grønland eller om bord i skibe, der er hjemmehørende i Grønland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Kan man miste sit danske statsborgerskab hvis man bor i udlandet?

Hvis du ønsker at blive løst fra dit danske statsborgerskab, og du bor i Danmark, skal det vurderes konkret, om du kan blive løst fra dit danske statsborgerskab. Hvis du derimod også er fremmed statsborger, og du bor fast i et andet land end Danmark, kan du ikke blive nægtet løsning fra dit danske statsborgerskab.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad får Danmark ud af at have Grønland?

Vanvittige depoter af mineraler, ferskvand, vandkraft, fisk og ikke mindst turisme. Det er ikke noget, Danmark kommer til at tjene penge på, men i det omfang Danmark og Grønland bliver ved at hænge sammen, er det vigtigt, at Grønland er et velfungerende samfund.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Kan Danmark sælge Grønland?

Danmark afviste købstilbuddet, og siden er først hjemmestyreloven af 1979 og siden selvstyreloven af 2009 kommet til og har slået fast, at de eneste, der ville kunne sælge Grønland, er grønlænderne selv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyllands-posten.dk

Hvor meget koster Grønland Danmark om året?

kroner om året.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på altinget.dk

Hvad betyder Mik på grønlandsk?

På pidgin-grønlandsk betyder “mik” selskab eller komsammen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder Torrak på grønlandsk?

Hvordan man siger 'fantastisk' på grønlandsk

Det vil være muligt at udbryde det overalt, i forhold til hvad du ser og oplever. Den bedste mulighed: Torrak! Ordet betyder også “fantastisk” på dansk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på guidetogreenland.com

Hvad hedder god jul på grønlandsk?

Juullimi Pilluaritsi / Glædelig Jul og Juletræs-plyndring — Det Grønlandske Hus i Aalborg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dgh-aalborg.dk