Er dansk et truet sprog?

40 procent af verdens sprog er truet af udryddelse. Men dansk er slet, slet ikke et truet sprog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Er det danske sprog truet af engelsk?

Det danske sprog er altså ikke overordnet set truet, men der kan være fare for at der med tiden vil ske "domænetab", hvor engelsk vil erstatte dansk som kommunikationssprog indenfor bestemte områder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvilket slags sprog er dansk?

Dansk er et østnordisk sprog indenfor den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie. Det danske sprog tales af ca. seks millioner mennesker, hovedsageligt i Danmark, men også i Sydslesvig, på Færøerne og Grønland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er dansk et stort sprog?

Dansk er faktisk et af de største sprog i verden. Selvom den danske befolkning langtfra er prangende stor i forhold til andre folkeslag, er der stadig fem millioner mennesker, der taler dansk, og det er faktisk rigtig mange for et sprog. Dermed ligger dansk på en 70.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Er dansk et nemt sprog at lære?

De nemmeste sprog, målt i hvor lang tid det tager at lære, er: Dansk, hollandsk, italiensk, norsk, portugisisk, rumænsk, spansk og svensk. Disse sprog tager alle ca. 24 ugers træning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på schwa.dk

Danske dialekter: Sprogforskeren 4 Er dansk et truet sprog?Hvad er de 5 sværeste sprog at lære?

Her er de sværeste sprog at lære
  • Mandarin (kinesisk) Sværhedsgrad: 4/5. Vi starter med verdens største sprog, som dog har meget lidt til fælles med dansk. ...
  • Arabisk. Sværhedsgrad: 5/5. ...
  • Japansk. Sværhedsgrad: 5/5. ...
  • Finsk/Ungarsk. Sværhedsgrad: 4/5. ...
  • Konklusion. Der er mange forskellige faktorer, når det kommer til at lære et sprog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.dk

Hvorfor er dansk så svært?

På dansk er der 22 forskellige vokallyde og halvlyde og 17 konsonantlyde, mens for eksempel kroatisk har ni vokallyde og 23 konsonantlyde, og spansk kun råder over fem forskellige vokallyde. Den nyeste forskning peger på, at når der er mange vokallyde og få konsonantlyde i et sprog, bliver det sværere at lære.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvilket sprog ligner mest dansk?

Som du kan, er der nogle overraskelser, fx at dansk og svensk er tættere beslægtet end dansk og norsk, som jo i dag på mange måder ligner hinanden mere. Og du kan også se at engelsk og tysk er tættere beslægtet end fx dansk og tysk, selv om dansk jo tilsyneladende har langt mere til fælles med tysk end engelsk har.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på almensprogforstaaelse.dk

Hvilket sprog er tættest på dansk?

Dansk er fjernt beslægtet med de slaviske og de romanske sprog, fx russisk og fransk, som også har indoeuropæiske rødder, og er nærmere beslægtet med andre germanske sprog, fx tysk, nederlandsk og engelsk. Det tætteste slægtskab finder vi til norsk og svensk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på trap.lex.dk

Hvor mange procent af verden snakker dansk?

Dansk er blandt de to-tre procent største af verdens sprog, regnet efter modersmål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på information.dk

Hvor mange engelske ord stammer fra dansk?

Da vikingerne kom med knive og æg

Oldnordisk endte med at give engelsk mere end 2.000 nye ord, inklusiv ”give”, ”take”, ”egg”, ”knife”, ”husband”, ”run” og ”viking”.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ef-danmark.dk

Hvad kalder man gammel dansk sprog?

Gammeldansk kalder man det danske sprog i middelalderen. De ældste gammeldanske kilder, der er bevaret, stammer fra omkring år 1100. Kort efter år 1500 sker der et skifte i skriftsproget, som gør det rimeligt at afgrænse den gammeldanske periode dér. Helt præcist defineres Gammeldansk Ordbogs periode som 1100-1515.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gammeldanskseddelsamling.dk

Hvor kommer danske ord fra?

De første låneord kom til dansk i vikingetiden med kristendommen. Ordene kom med engelske, frisiske og tyske missionærer, der havde de fleste ord fra latin, hvortil de var kommet fra græsk. Senere i middelalderen kom mange nye ord til fra latin og især fra nedertysk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan siger man r * * * * * På engelsk?

Den engelske r-lyd er anderledes og meget tydeligere end den danske, og kan næsten få en flappende lyd. På dansk laver man /r/ nærmest nede i halsen. På engelsk laver man /r/ ved at runde læberne og løfte tungen, således at der kommer en hulning i midten af tungen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på udtalenu.dk

Hvordan siger man ja tak på engelsk?

accept {vb.}

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.bab.la

Hvordan siger man EU på engelsk?

European Union {egen.}

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.bab.la

Er norsk tæt på dansk?

Det er vanskeligt at afgrænse norsk mod svensk og dansk efter rent sproglige kriterier; i praksis kan moderne norsk siges at være de skandinaviske dialekter og standardsprog, som har geografisk tilknytning til Norge. Norsk som skriftsprog blev fra senmiddelalderen erstattet af dansk skriftsprog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kom først dansk eller norsk?

De første enkeltsprog er gammeldansk og gammelsvensk, bestemt ca. 1100-1550. Før det arbejdes med delvist konstruerede sprogformer i den historiske lingvistik: ca. 800-1100, runedansk, eller olddansk, runesvensk samt norrønt (Norge, Island og Færøerne for perioden 800-1300); ca.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor gammel er dansk?

Historisk set er dansk en dialekt af et fællesnordisk sprog, som er sparsomt overleveret i runeindskrifter fra ca. 200-800 e.Kr., spredt over Danmark, Norge og Sverige.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det ældste sprog i verden?

Næst efter sumerisk og egyptisk er akkadisk det ældste kendte sprog i verden; de tidligste vidnesbyrd stammer fra ca. 2600 f.v.t. Sproget fortrængte langsomt sumerisk og var efter ca. 2000 enerådende som Mesopotamiens talesprog.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad hedder Norge på norsk?

På norsk hedder landet Kongeriket Norge. Norge kommer af de oldnordiske ord for 'nord' og 'vej' og betyder egentlig 'landet som ligger mod nord'.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Er det nemmest at forstå svensk eller norsk?

Traditionelt er sprogforståelsen mellem danskere og svenskere den mest komplicerede i Skandinavien. Nordmændene klarer sig bedst i forståelsen af nabosprogene, fordi de har udtalen til fælles med svenskerne og ordforrådet til fælles med danskerne. Og så er nordmændene mere orienteret mod Sverige og Danmark end omvendt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politiken.dk

Hvordan lyder dansk for udlændinge?

- For udlændinge siges det, at dansk lyder det som havregrød i kog, en halssygdom eller én lang kartoffel i munden. Det er derfor en stor mundfuld at tilegne sig sproget, selv for små danske børn. Der er ikke så meget struktur på, siger den fynske professor blandet andet til Fyens Stiftstidende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fyens.dk

Hvor hurtigt kan man lære dansk?

Det er meget individuelt hvor lang tid, det tager at lære dansk. Det kommer an på din sproglige baggrund, om du taler dansk i din hverdag, og hvor lang tid du bruger på hjemmearbejdet. Men vi har gennemsnitstider for, hvor længe vores kursister er på de enkelte moduler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucplusdansk.dk

Hvad vil det egentlig sige at være dansk?

En dansker betegner en person fra Danmark. Betegnelsen kan imidlertid i forskellige sammenhænge afgrænses mere præcist på forskellige måder: som indbyggerne i Danmark, som danske statsborgere eller mere bredt som personer, der føler et kulturelt tilhørsforhold i bred forstand til Danmark.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org