Er danmarksmester med stort?

I Retskrivningsordbogen angives kun muligheden med lille begyndelsesbogstav, se fx artiklen Danmark, hvor der bagefter står "i sms. danmarks-, fx danmarkshistorie, danmarkskort, danmarksmester".

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Er titler med stort eller småt?

Officielle kongelige, fyrstelige og gejstlige titler skrives med stort begyndelsesbogstav både i omtale og i tiltale, men med lille begyndelsesbogstav, når de blot er en slags stillingsbetegnelse, f. eks. Hans Hellighed/Deres Hellighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Er Danmarkshistorien med stort?

sammensætninger med proprier (navne)

I indarbejdede sammensætninger med et proprium som førsteled anbefaler Sprognævnet lille begyndelsesbogstav, fx danmarkshistorie, folketingsvalg, højesteretsdommer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvordan skriver man titler?

Titler – med stort eller småt?
  • Stillingsbetegnelser. Skrives med lille, fx korrespondent, regnskabschef, marketingassistent.
  • Akademiske titler. Skrives med lille, fx cand. mag, dr. ...
  • Titler på bøger, film, musikalbum, malerier og lignende. Stort begyndelsesbogstav i første ord.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Er borgmester med stort?

Personrelaterede institutionsnavne skrives med stort.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

JEG ER BLEVET DANMARKSMESTER!Er Folketinget med stort?

Skrivemåden for navne på institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger, systemer, registre m.m. følger så vidt muligt deres egen skrivemåde. Dette indebærer normalt store begyndelsesbogstaver i alle betydningsbærende ord, f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk

Hvornår med stort?

I. Som hovedregel gælder, at alle ord - også navneord (substantiver) - skrives med lille begyndelsesbogstav, således også månedernes, ugedagenes og de kirkelige højtiders navne. II. Med stort begyndelsesbogstav skrives det ord, hvormed en tekst eller et nyt tekstafsnit begynder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvordan skriver man en titel i en tekst?

fulde navn første gang det nævnes og efterfølgende forkortelse f. eks.: Katrine Marie Guldager (herefter KMG). Titler skrives i kursiv eller anførselstegn f. eks.: JylandsPosten, Pulp Fiction.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skriftlighed.fr-gym.dk

Er regeringen med stort?

Med lille skrives betegnelser som staten, regeringen, kirken, folkekirken, folkeskolen, skattevæs(e)net og sygehusvæs(e)net. Også betegnelser som forsvaret, flyvevåb(e)net, søværnet og hjemmeværnet skrives med lille når de fungerer som almene overbegreber.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er hr og fru med stort?

Et proprium (egennavn) er det individuelle navn, der betegner noget, oftest et sted- eller personnavn. Navne på personer: fornavne, mellemnavne, efternavne, øgenavne, kælenavne, tilnavne skal skrives med stort: Else, Fru Hansen, Kirsten Giftekniv, Valdemar Atterdag, Tykke Berta.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frborg-gymhf.dk

Er mandag med stort?

Månederne og ugedagene og betegnelser på religiøse og nationale højtider og festdage mv. skrives med lille: januar, mandag, påske, pinse, jul, nytår, juleaften, nytårsaften, store bededag, grundlovsdag, mortensaften, sankthansaften, valborg(s)aften, ramadan, yom kippur, mors dag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Er ækvator med stort?

Med lille skrives: ækvator, den sydlige polarkreds, den nordlige polarkreds. Navne på religiøse og mytologiske steder skrives ligeledes med stort: Paradis, Paradisets Have, Himmerig(e), Helvede, Valhal, Bifrost.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Er Jomfru Maria med stort?

Gud, Vorherre (el. Vor Herre), Herren, Faderen, Frelseren, Skaberen,Sønnen, Menneskesønnen, Helligånden, Jomfru Maria, Den Hellige Jomfru, Madonna, Moder Jord, Sankt Peter, Allah, Buddha, Djævelen,Satan, Fanden, Apollon, Venus, Freja, Odin, Fenrisulven, Midgårdsormen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Er titler egennavne?

Der findes helst bestemte regler for, hvornår man bruger store og små bogstaver på dansk. Egennavne skrives fx altid med stort begyndelsesbogstav. Det er navne på personer, ting og steder samt titler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på portals.clio.me

Hvornår skal man skrive med stort på engelsk?

På engelsk skriver man flere egennavne (proper name/ proper noun) med stort end på dansk. På engelsk skrives ugedage, måneder og højtider med stort begyndelsesbogstav. På lørdag tager vi i zoologisk have.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på engelskbasistilg.ibog.gyldendal.dk

Hvorfor er der store og små bogstaver?

Kombinationen af store og små bogstaver gør en tekst lettere at overskue og dermed lettere at læse. Et stort bogstav signalerer fx, at en ny sætning begynder, eller at her er tale om et navn eller et sted. Også tegnsætning og afsnit i teksten letter læsbarheden. Det ældste latinske alfabetfra omkring 500 f.Kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Er middelalderen med stort?

Geologiske perioder: Vi skriver perioderne med stort bogstav og uden bindestreg, fx Kridttid. Se også Bilag 5. Historiske perioder skriver vi med småt, fx stenalder, middelalder, unionstiden, renæssancen, oplysningstiden, den kolde krig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skagenonline.dk

Er folkeskolen med stort?

Folkekirken, folkeskolen: med lille: folkekirken, folkeskolen. Folketinget: med stort. Forkortelser: Første ord skrives med stort efter punktum: Cand. mag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på clausgrammaticus-dansk.weebly.com

Er Jylland med stort?

Regel 2: Geografiske steder og bygninger skal have stort begyndelsesbogstav: Nørrebro. Danmark. Jylland.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvilke titler skal i kursiv?

Det vigtigste er, at alle relevante oplysninger er med i bibliografien, og at der er konsekvens i markeringen af en bogtitel, artikel osv. Dog er grundreglen, at titler på bøger skrives i kursiv, mens titler på artikler, enkeltdigte, noveller, essays m.m. skrives i dobbelte anførselstegn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mitsdu.dk

Hvorfor skriver man i kursiv?

Kursiv, der er indført i 1501 af den venetianske bogtrykker Aldus Manutius, anvendes normalt til at fremhæve ord eller navne i en tekst, der i øvrigt består af ordinær antikvaskrift. I digitale skrive- og layoutprogrammer (fx Word og Adobes InDesign) kan brugeren selv hælde enhver ordinær skrift.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Kan man referere til forelæsning?

Det følger af dette, at henvisninger til, hvad en underviser må have sagt til en forelæsning, ikke kan regnes som egentlig dokumentation. Forelæsningsnoter, som en tilhører har taget, er ikke offentligt tilgængelig information. De skal helst undgås som henvisning også i en intern opgave.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studerende.au.dk

Hvad skal skrives med stort?

Brug stort begyndelsesbogstav i proprier (egennavne). Hvis et navn består af flere ord, skal der bruges stort bogstav i alle de betydningsfulde ord i navnet. ”Betydningsfulde ord” er adjektiver og substantiver. Stort bogstav i navne: Butikken hedder Brugsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Er Friday med stort?

I dansk skriver vi – i modsætning til i engelsk – navnene på ugens dage med lille begyndelsesbogstav, og vi skriver derfor black friday med små bogstaver. Den danske betegnelse sort fredag eller sorte fredag findes også, men er ikke nær så udbredt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Er Midtjylland med stort?

Kommuner og regioner skrives med stort.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.ft.dk