Er billeder omfattet af GDPR?

Generelt. Et billede af en genkendelig/identificerbar person udgør en oplysning om personen (en personoplysning). Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Som udgangspunkt gælder databeskyttelsesreglerne derfor.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvornår skal man have samtykke til billeder?

Tager du billeder af genkendelige personer og ønsker at dele dem, skal du have tilladelse af vedkommende. Hvis et foto indeholder følsomme oplysninger om den eller de personer, der er på billedet, skal du overveje nøje, om der er grundlag for at offentliggøre billedet uden samtykke fra den eller de pågældende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på digitalfoto.dk

Hvad er ikke omfattet af GDPR?

"GDPR gælder kun europæiske virksomheder."

Nej, reglerne i databeskyttelsesforordningen gælder også dataansvarlige fra resten af verden, som fx sælger varer eller ydelser til EU-borgere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvilke billeder må man bruge?

Som udgangspunkt er alle billeder omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du kun må bruge andres fotografier og billedmateriale efter aftale med den, der ejer ophavsretten til billederne. Selvom et billede ligger frit tilgængeligt på Google, en hjemmeside eller på de sociale medier, gælder ophavsretten stadig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnscenterportalen.dk

Hvornår må man tage billeder af folk?

Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden. Du må derimod ikke tage billeder af folk på privat grund, altså i folks eget hjem eller i deres biler.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Billeder - Styr på GDPREr det ulovligt at tage screenshot af andres billeder?

Billeddeling af portrætterende billeder

Selve delingen af et billede eller en video er i sig selv ulovlig, med mindre du har fået tydelig accept til det af den/de afbillede - hvis der er tale om et billede taget på privat grund af personer. Her kan du blive dømt efter straffelovens § 264 d.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på odense.dk

Er det ulovligt at sende billeder af andre uden tilladelse?

gøre dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedste venner. Det kan være strafbart.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dkr.dk

Er det lovligt at anvende billeder fra nettet?

En sådan kopiering er omfattet af rettighedshaverens eneret, og det kræver derfor som udgangspunkt rettighedshaverens tilladelse. Det er dog lovligt at downloade billeder fra internettet uden ophavsmandens tilladelse, hvis det kun sker til personlig brug, dvs. til brug for en selv og ens husstand.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kum.dk

Hvad må man offentliggøre?

Har du fået lov? Hvis du har samtykke fra en person, må du normalt godt offentliggøre oplysninger om ham eller hende. Hvis det er et mindre barn, er det forældrene, der skal give lov. Hvis du ikke har samtykke, må du kun offentliggøre harmløse oplysninger om en anden person.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er et situations billede?

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet, som f. eks. billeder af publikum til en koncert. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemt personer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er forskellen på GDPR og persondataloven?

Hvad er forskellen på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven? Databeskyttelsesforordningen er den EU-forordning, som regulerer beskyttelsen af personoplysninger i EU-landene. Den kaldes også persondataforordningen. Databeskyttelsesloven er den danske lov, som supplerer databeskyttelsesforordningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvilke oplysninger må man videregive?

Det vil typisk være om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrug. Familien har en særlig religiøs tilknytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på svendborg.dk

Hvad er fortrolige oplysninger GDPR?

Fortrolige oplysninger kan være indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvor må man bruge billeder fra?

Selvom et billede ligger frit tilgængeligt på en hjemmeside og kan søges frem via Google, så er det stadig strafbart at bruge det. Du må således kun bruge billedet med tilladelse fra den person, som ejer ophavsretten til det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fuko.dk

Hvornår må man dele billeder af andre?

Som udgangspunkt må man kun dele det, som man har fået samtykke til at dele. Dette gælder både deling af billeder på sociale medier, samt deling af billeder privat over for eksempel SMS. Det kan være strafbart at dele noget, hvis personen ikke har givet et klart og tydeligt samtykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mediesundhed.dk

Er det ulovligt at dele offentlige billeder?

Du må ikke dele billeder, der helt åbenlyst ikke hører til i offentligheden. Det kan fx være billeder af et trafikuheld. Du må i udgangspunktet ikke dele billeder, der kan krænke andres ære. Det kan fx være billeder af nogen, der er i gang med at begå noget strafbart.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på digitaldannelse.org

Hvor må man fotografere?

Fotografering på frit tilgængeligt område er ikke kriminaliseret i straf- feloven, og man kan derfor uden samtykke fotografere folk på sådanne områder. Et frit tilgængeligt område er eksempelvis en gågade, en hundeudstilling, en konkurrenceplads, et loppemarked eller lignende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dkk.dk

Hvem ejer et billede?

Undersøg hvem der ejer billedet

Ejes ophavsretten af en fotograf, eller ejes ophavsretten af den person/firma, som har givet dig tilladelse til brugen. Ejes ophavsretten af en fotograf, er det fotografen, som du skal have fat i, og det er kun fotografen, som kan give tilladelse til brugen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på not-allowed.dk

Er det lovligt at tage billeder af andres huse?

Det er fuldt ud lovligt at tage billeder af jeres ejendom m.v., blot det sker fra naboens egen grund eller offentligt areal, fx fortovet eller vejen foran jeres hus.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvad må man ikke på nettet?

Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet. I grundloven og straffeloven står der, at: ingen må fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig. ingen må true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneportalen.dk

Er det ulovligt at læse andres SMS?

Brevhemmelighed, Straffeloven §263

Det handler nemlig om retten til privatliv i dine samtaler og beskeder. I loven står der, at man ikke uberettiget må skaffe sig adgang til andres private kontier, breve, telefonsamtaler mv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cyberhus.dk

Hvad er paragraf 232?

§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på themis.dk

Er det ulovligt at vise private beskeder?

Det er ulovligt at dele et en anden persons private besked eller private billede, hvis vedkommende ikke har givet lov. Strafferammen går fra bøde og op til 6 måneders fængsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på klubvest.roskilde.dk

Kan man se hvis folk tager et screenshot på Instagram?

1) Hvis din smartphone har fået den seneste update, så får du en pop-up-notifikation, den første gang du tager et skærmbillede af en Story - beskeden siger, at personen bag Story'en vil kunne se, at du har taget et skærmbillede, næste gang du gør det.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mmm.dk

Hvornår har man pligt til at bryde sin tavshedspligt?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk